Door: Maurits
Leestijd 3 minuten

5 stappen naar succesvolle tenders

5 stappen naar succesvolle tenders

Why: Maatschappelijke waarde steeds belangrijker. 

Steden zijn hot. Iedereen wil in de stad wonen. Maar het realiseren van vastgoedprojecten is steeds complexer. Dit komt door een aantal ontwikkelingen: 

  • Gemeenten eisen steeds meer maatschappelijke waarde bij vastgoedontwikkeling
  • Harde en zachte waarde zijn van toenemend belang. Zo krijgen ontwikkelaars in toenemende mate te maken met bijvoorbeeld klimaatadaptieve eisen, gezondheidsdoelstellingen en burgerparticipaties 
  • Omgevingsmanagement wordt een steeds belangrijker onderdeel van ontwikkeling. Door tijdens het tenderproces al na te denken over de wensen en belangen van omwonenden, wordt weerstand na gunning tot een minimum beperkt. Goed contact met de buurt is noodzakelijk om lange juridische trajecten te voorkomen en een prettige leefomgeving te creëren waarin iedereen zicht thuis voelt

Hoe: Urban Sync: ontwikkelaars van maatschappelijke waarde 

Urban Sync verbindt overheden, ontwikkelaars en stadsmakers met stedelijke vastgoedconcepten die de stad verder brengen. Wij ontwikkelen concepten met maatschappelijke meerwaarde zodat niet alleen de nieuwe bewoners en gebruikers een mooie plek krijgen maar ook de omgeving profiteert van de ontwikkeling. 

We bedenken deze concepten samen met ontwikkelaars, bouwers, architecten en omwonenden. Dit noemen we Syncen op Inhoud. 

Maar we werken de concepten ook uit in concrete projecten. We doen dit samen met alle partijen en nadrukkelijk ook met de gemeente en bewoners. We noemen dit Syncen op Proces. 

Wat: Syncen in 5 stappen 

Onze aanpak bestaat uit vijf concrete stappen waarin we een tender doorlopen. Naast een inhoudelijke invulling, vervullen we ook vaak de rol van eindredactie en eindverantwoordelijke voor het indieningsdocument. We organiseren het tenderteam zo dat er tijdig een onderscheidend stuk ligt. 

  1. De Wijkscan

“Duik in de wereld van de wijk.” 

Wijkscan: we analyseren de fysieke maar ook de sociale omgeving van het project. Dit analyseren houdt in dat we de wijk ingaan, de wijk beleven door de ogen van bewoners en mét bewoners. Maar we kijken ook verder dan dat; want wat zegt data over de locatie. Onze keuzes zijn daarmee gebaseerd op de beleving van omwonende en de wetenschappelijk ‘background’. 

  1. De Uitdaging

“Voeg betekenis toe aan de plek.” 

Wat is de opgave? We maken een match tussen de uitvraag en een van onze inhoudelijke thema’s zoals gezonde stad, stad op ooghoogte, ontmoetende stad en de duurzame stad. Hierbij kijken we ook wat we wetenschappelijk gezien kunnen verwachten van de ontwikkelingen in de komende decennia. 

  1. De Sync Methode

“Sync de hard- én software van de stad.” 

Syncen van de opgave en het thema met de wijkscan. Hierbij gaan we niet alleen analytisch maar ook creatief aan het werk met alle betrokken partijen. We vervullen hier een rol als inspirator vanuit onze inhoudelijke kennis maar ook als procesbegeleider met overzicht over het project. 

  1. Haalbaarheid

“Stuur op haalbaarheid als uitkomst van anders denken.” 

We doen een voorstel voor de invulling van het sociale en maatschappelijk deel van de uitvraag. Vervolgens toetsen we deze op haalbaarheid en uitvoerbaarheid. We zoeken ook partners voor de uitvoering van onze concepten. Zo werken we veel samen met universiteiten, gezondheidszorg, bijna altijd lokale stakeholders enz. 

  1. Het Resultaat / De Regievoering

“Maak waar wat je hebt beloofd.” 

De laatste stap is die van waarmaken. Het tonen van het resultaat van je tenderproces. We houden koers en sturen op het beoogde resultaat. Binnen een tender houdt dit in dat we zorgen dat de plannen op papier komen, dat we intentieverklaringen met eventuele partners regelen en dat ons plan een integraal onderdeel is van de gehele aanbieding. Na gunning kan Urban Sync betrokken blijven bij de implementatie van de plannen. Wij zorgen dan dat plannen omgezet worden naar realiteit.