Met haar expertise in gezond stedelijk leven begrijpt Evy als geen ander hoe belangrijk het is om de ruimtelijke en sociale aspecten van gezondheid met elkaar in verbinding te brengen. Haar analytisch vermogen en open blik worden ingezet bij identificeren van gezondheidskansen binnen Sync City. Sync City is een initiatief van Urban Sync dat zich specialiseert in het toetsen van ruimtelijke ingrepen en het effect hiervan op onze gezondheid.

Evy zet zich in om alle betrokken bij gebiedsontwikkeling te betrekken om zo een gezonde leefomgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, mee kan doen en zijn of haar talenten kan ontplooien.

Met zijn achtergrond in sociale geografie en Urban & Economic Geography weet Nugah maar al te goed wat het belang van plaats is in deze wereld. Na het afronden van zijn studie heeft hij ruim twee jaar als Junior Docent aan de Universiteit van Amsterdam gewerkt. Daarnaast is hij actief bezig om jongeren meer te betrekken bij de politiek en te laten participeren in andere democratische processen. Via Instagram maakt hij mensen bewust over sociaaleconomische ongelijkheid, racisme, de klimaatcrisis en vele andere maatschappelijke vraagstukken. Hij schreef ook een aantal artikelen voor Vrij Nederland en OneWorld. 
 
Nugah gelooft in de kracht van verbinding, door het leren van en over elkaars perspectieven. Hij kijkt met een frisse, open blik naar de wereld en staat altijd open voor dialoog. Mensen bij elkaar brengen is zijn doel. Alleen op die manier kunnen wij progressie boeken en samen op zoek gaan naar betere concepten voor een eerlijke, groene en gezonde leefwereld voor iedereen.

Met een achtergrond in de Ruimtelijke Ontwikkeling weet Sandra maar al te goed welke stedelijke opgaven er spelen. Ze ziet het als een uitdaging om de wensen en eisen van bewoners en stakeholders te verzamelen en deze te vertalen naar een goed afgewogen ontwerp. Haar interesse en kennis liggen bij klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, vergroening van de stad en gezonde stedelijke gebiedsontwikkeling.

Naast haar werk bij Urban Sync zet ze zich ook in voor jongerenparticipatie bij Y-US. Ze praat mee als expert aan de vergadertafel (met de stem van jongeren in haar achterhoofd) én probeert jongeren te bereiken en enthousiasmeren om zelf mee te denken over hun wijk.