Jhelisa Wielkens is begonnen bij Urban Sync als stagiaire en deed onderzoek over sociaal maatschappelijk ondernemen in relatie tot Urban Sync. Inmiddels werkt zij vast in dienst bij Urban Sync. Jhelisa heeft Liberal Arts & Sciences gestudeerd waarbij zij zich heeft gefocust op het vakgebied van de stadsgeografie en economische geografie. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het sociaal ondernemerschap. Met deze combinatie van vakgebieden sluit haar kennis goed aan bij waar Urban Sync voor staat: de mens centraal stellen in het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk concept. Jhelisa haalt dan ook het meeste plezier uit participatie projecten.

 

Linde Horree is stagiaire bij Urban Sync. Zij studeert Management van de Leefomgeving met als specialisatie Landscape Planning and Development. Deze studie richt zich op het inrichten van de openbare ruimte. Door haar specialisatie legt Linde de focus op: analyse, inventarisatie, beleid en participatie. Om meer te leren over gezondheid heeft Linde de minor ‘Gezond samen leven’ gevolgd. Nu is ze klaar voor een nieuwe uitdaging en loopt ze stage bij Urban Sync. Ze hoopt haar opgedane kennis te kunnen vertalen naar de praktijk, bijvoorbeeld op het gebied van participatie. Linde gelooft in een lange termijn visie waarin groen en gezondheid centraal staan. 

Met zijn proactieve en enthousiaste houding zet Remco zich in om Nederland gezonder in te richten. Deze planoloog stuurt op een gezonde leefomgeving waarbij zowel gezondheidsbescherming- en bevordering centraal staan. Zijn plannen worden concreet en haalbaar vormgegeven door onder andere samenwerkingen te faciliteren tussen het sociaal en fysiek domein. Naast zijn werkzaamheden bij Urban Sync breidt hij zijn kennis uit door de sociologische master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid aan de Erasmus Universiteit te volgen.

Remco heeft zich tijdens zijn voorgaande studies kunnen focussen op de rol van de gezondheid binnen het fysiek domein. Door onder meer ervaringen bij BPD Gebiedsontwikkeling en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is Remco op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen het werkveld.

De combinatie van een achtergrond in technische planologie en een hart voor duurzaamheid en groen kan Per het ruimtelijk domein gezonder en toekomstbestendiger doen maken. De technische achtergrond en het analytische denkvermogen wordt ingezet bij het verbeteren van het Sync City Dashboard.

Door de brede interesse van Per heeft hij tijdens zijn studies een wijde blik gehouden. Dit tezamen met het holistisch wereldbeeld zorgt voor het gemakkelijk overzien van de volledige situatie en de verschillende belangen in een gebied. Met meerdere stages bij zowel grote als kleine lokale overheden heeft hij ervaring opgedaan in beleidsvoering.