Jhelisa Wielkens is begonnen bij Urban Sync als stagiaire en deed onderzoek over sociaal maatschappelijk ondernemen in relatie tot Urban Sync. Inmiddels werkt zij vast in dienst bij Urban Sync. Jhelisa heeft Liberal Arts & Sciences gestudeerd waarbij zij zich heeft gefocust op het vakgebied van de stadsgeografie en economische geografie. Daarnaast heeft zij zich gespecialiseerd in het sociaal ondernemerschap. Met deze combinatie van vakgebieden sluit haar kennis goed aan bij waar Urban Sync voor staat: de mens centraal stellen in het ontwikkelen van een nieuw ruimtelijk concept. Jhelisa haalt dan ook het meeste plezier uit participatie projecten.

 

Linde Horree is tijdens haar studie ‘Management van de Leefomgeving’ begonnen als stagiaire bij Urban Sync. Tijdens haar stage wilde ze zich graag verdiepen in participatie en gezonde gebiedsontwikkeling. Na deze periode is zij in de functie van junior conceptontwikkelaar doorgestroomd. Zij houdt zich vooral bezig met participatie trajecten, het liefst met een groene touch.

‘Linde gelooft in een lange termijn visie, waarin groen en gezondheid centraal staan.’

Niet alleen zet Linde zich in bij projecten van Urban Sync. Ook draagt zij bij aan de jongerentak van het bedrijf namelijk, Y-US. Dit staat voor Young Urban Sync. Hier zet Linde zich samen met andere jonge professionals in om jongeren te betrekken bij gebiedsontwikkelingen, zodat er wordt gebouwd aan de stad van de toekomst samen mét de toekomst!

Met haar multidisciplinaire achtergrond in vastgoedmanagement en wetenschapscommunicatie weet Nina als geen ander hoe processen rondom gebiedsontwikkeling op de beste manier vormgegeven kunnen worden. Haar brede interesse en ervaring als adviseur voor diverse (semi)publieke organisaties sluit goed aan bij de diversiteit aan kennis die nodig is om een gebied te ontwikkelen.

Nina zet zich in voor het actief betrekken van alle betrokken stakeholders en in het bijzonder de gebruiker, om zo de best passende omgeving te creëren waar mensen zich écht thuis voelen. Hierbij zet ze haar creativiteit graag in om ingewikkelde processen gemakkelijk toegankelijk en leuk te maken.

De combinatie van een achtergrond in technische planologie en een hart voor duurzaamheid en groen kan Per het ruimtelijk domein gezonder en toekomstbestendiger doen maken. De technische achtergrond en het analytische denkvermogen wordt ingezet bij het verbeteren van het Sync City Dashboard.

Door de brede interesse van Per heeft hij tijdens zijn studies een wijde blik gehouden. Dit tezamen met het holistisch wereldbeeld zorgt voor het gemakkelijk overzien van de volledige situatie en de verschillende belangen in een gebied. Met meerdere stages bij zowel grote als kleine lokale overheden heeft hij ervaring opgedaan in beleidsvoering.