Danielle blijft dicht bij de wensen van stakeholders en draagt simpele, logische en heldere oplossingen aan waar niemand ze ziet. Danielle haalt veel energie uit het vormgeven van een passend concept voor participatie, zowel digitaal als fysiek. Met een achtergrond in landschapsontwerp en stedenbouw ziet zij potentie voor inclusieve en groene steden en verbeeldt deze tot een spraakmakend concept.