Het Koningsbos

Het Koningsbos ligt in Leeuwesteyn, een nieuwe, duurzame woonbuurt met een echt Utrechts en stedelijk karakter. In Leeuwesteyn is er aandacht voor gezonde groene verstedelijking en biodiversiteit, naast een hoogwaardig architectonische uitstraling. Kleinschaligheid, fijn wonen,ruimtelijkheid dichtbij de binnenstad van Utrecht, diversiteit, zingeving en ontspanning, beweging, gezondheid, verbinding en gemeenschap zijn de elementen die we samen brachten op een plek. Hier creëren we een stukje stad dat niet alleen mens, dier en natuur centraal stelt maar ook zingeving en ontspanning biedt, ontmoeten stimuleert en aanzet tot bewegen.

In dit stukje van Leeuwesteyn komt een explosie van biodiversiteit in de vorm van een microbos, omringd door een diversiteit aan woningen. Hier woont iedereen aan de bosrand. Hier herstelt de ecologische kwaliteit van het stedelijk leven zich omdat we een plek maken die echt voor de natuur is, niet alleen voor dit blok maar voor de hele buurt. Gelegen in de wijk Leeuwesteyn (koning der dieren!) maken wij geen Tiny Forest maar een bos.
Dit is Het Koningsbos.

Urban Sync heeft voor deze tender het concept voor groene gezondelijk verstedelijking, inclusief een berekening voor waterberging en een model in Tygron voor de hittestress. Daarnaast waren wij verantwoordelijk voor het indieningsdocument, zowel de eindredactie van de tekst als de vormgeving lag bij Urban Sync.

Ondanks het feit dat ons concept uitstekend is beoordeeld door de gemeente schoot het totale puntentotaal tekort voor de winst. Dat is enorm jammer want we hadden graag dit bos voor mens en dier willen toevoegen aan Leeuwesteyn.

Cartesiusdriehoek

een wijk om te genieten, waar je gezond ouder kan worden

Met het plan voor de nieuwe Cartesiusdriehoek zetten we een nieuwe stap in de gebiedsontwikkeling van de 21ste eeuw. De basis is een duurzame en gezonde leefomgeving voor jong en oud om gelukkiger te leven en ouder te worden. Hierbij staat het dagelijks leven in de wijk centraal waarbij lessen geleerd over gezond en gelukkig heel oud worden elders in de wereld (de zogenaamde Blue Zones) worden gebruikt.

De Cartesiusdriehoek is een bedrijventerrein van circa 13 hectare in Utrecht dat ingeklemd ligt tussen 2 drukke spoortraces, station Zuilen en de Cartesiusweg. Dit gebied wordt omgevormd tot een nieuwe duurzame, gezonde woonwijk met circa 2.600 woningen en 25.000 m2 voorzieningen. Urban Sync werd door MRP Development en Ballast Nedam Development benaderd om een sterk concept neer te zetten voor de tender, uitgeschreven door NS Vastgoed en de gemeente Utrecht. Het uiteindelijke concept bouwt verder voort op de ambities van de NS en de Gemeente Utrecht met betrekking tot ‘healthy urban living’.

Hard- en software

Daar waar Mecanoo als architect de gebouwde leefomgeving tot leven bracht (de ‘hardware’) richtte Urban Sync zich op het scherper krijgen van de dagelijkse leefomgeving (de ‘software’) en het binden van Utrechtse stakeholders aan het project. Hierbij is gekozen om gebruik te maken van lessen geleerd over een gezonde leefomgeving in de Blue Zones in de wereld, waar mensen langer en gelukkiger leven. Deze lessen zijn gesynct en afgestemd op de potentie van de locatie en de kracht van Utrechtse partijen.

Het winnende concept van ons consortium is het realiseren van een gezonde wijk, geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek naar de Blue Zones van onder andere Michel Poulain en verwoord door Dan Buettner. Deze kennis over plekken in de wereld waar mensen gezond heel oud worden, gaan we nu toepassen in een stedelijke context, waarin een hechte community, ontmoeting, natuurlijke beweging, gezonde voeding en zingeving centraal staan. Deze uitgangspunten komen terug in alle elementen van het plan, zoals het ontwerp, de programmering, de gebiedsorganisatie en de omgevingsparticipatie.

Park en CAB gebouw

Het plan heeft een park dat alle bouwblokken verbindt en uitmondt in het CAB gebouw, een voormalige busremise. Van oudsher werd de Cartesiusdriehoek gebruikt als rangeerterrein en werkplaats van de NS. Het park en het monumentale CAB gebouw vormen samen de spil van de wijk, waar elkaar ontmoeten en activiteit belangrijke elementen zijn. Deze zone zal in de toekomst flexibel geprogrammeerd worden, gebaseerd op de behoefte van de wijk. Urban Sync heeft een voorzet voor de programmering gegeven, die nog verder afgestemd moet worden met onder meer bewoners en ondernemers. Onderdelen zijn het CAB LAB en de CAB-remise.

In het CAB LAB gaat het consortium in nauwe samenwerking met onder meer vier Nederlandse universiteiten, het RIVM, verzekeraar ONVZ en een keur aan potentiële gebruikers werken aan de uitwerking en adoptie van het concept. Een van de onderwerpen op de agenda is het positief beïnvloeden van gezond en gelukkig leven en het meten en monitoren daarvan. De CAB-remise, bij de entree van de wijk en NS-station Zuilen, geeft invulling aan de hoge ambities op het gebied van mobiliteit. Dit is de plek waar diverse soorten milieuvriendelijke vervoermiddelen klaarstaan voor de wijkbewoners. De Cartesiusdriehoek zal een van de meest OV- en fietsvriendelijke wijken van Nederland worden.

Waarmaken

Nu is de periode van het waarmaken van het concept aangebroken. Een wijk waar iedereen welkom is in een omgeving met een positieve impact op gezond en gelukkig wonen voor de bewoners die in een van de 2.500 woningen komen te wonen. Urban Sync is, in opdracht van MRP en Ballast Nedam, onder meer bezig met een meetsysteem en een team van wetenschappers op te tuigen zodat we kunnen meten, monitoren en bijsturen op gezond leven en genieten. We gaan er met het consortium, de bewoners, de buurt, ondernemers, NS en de gemeente iets moois van maken!

Op Dreef studentenhuisvesting

In Op Dreef komen 629 studentenwoningen van verschillende afmetingen waaronder ook een deel geschikt voor studenten in een rolstoel. De studenten beschikken over alle faciliteiten in hun kamer én kunnen gebruik maken van de vele terrassen buiten en gezamenlijke ruimten om te relaxen, studeren, film te kijken en te sporten.

Verbinding van de bewoners in Overvecht

Wat wij vooral belangrijk vonden bij de manier waarop het gebouw functioneert is dat het een verbinding aangaat met de bewoners in de wijk Overvecht. In onze visie is het een gebouw waar de wijk zich welkom voelt en activiteiten onderneemt maar ook van waaruit de studenten de wijk in gaan om ervaring op te doen en ervaring te delen. De plint van het gebouw gaat daarin voorzien met grote transparante ruimten waar iedereen terecht kan voor goede koffie, lunch en bijvoorbeeld een lekkere pizza. Er zijn werkplekken, vergaderruimten en zaaltjes waar iedereen terecht kan. Tegelijkertijd worden er activiteiten georganiseerd voor en door de buurt en een programma opgezet waarmee studenten de wijk in gaan. Een bijzondere toevoeging is het Healthy Urban Living Lab van waaruit Healthy Urban Living in de praktijk wordt gebracht door onderzoek, onderwijs en programma voor een gezond Utrecht Overvecht.

Duurzaamheid

Deze gezonde ambities  zijn ook terug te vinden in de manier waarop het gebouw presteert in energiegebruik en duurzaamheid. Het gebouw levert meer energie op dan het gebruikt en daarnaast heeft het een GPR score van maar liefst 8,6.

Urban Sync heeft met ontzettend veel plezier deze tender begeleid en het concept van Op Dreef bedacht. Tijdens de realisatie van het project zal Urban Sync betrokken zijn bij het procesmanagement voor het realiseren van de publiekstoegankelijke voorzieningen op de begane grond.