Project Den Haag in 2040
No items found
Leestijd < 1 minuut

Den Haag in 2040

Aan acht ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Deze ontwerpteams zijn hiermee begin februari 2015 aan de slag gegaan. De ruimtelijke verkenning laat de kwaliteiten en de kansen van het stadsdeel zien en de betekenis daarvoor in de stad. De focus ligt op ruimtelijke identiteit, kwaliteit en intensivering.

De ruimtelijke verkenningen zijn een initiatief van de gemeente Den Haag. Het is een traject waar gebruikers, inwoners, belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan over strategische keuzes die gemaakt kunnen worden om de stad op de lange termijn voor te bereiden en vorm te geven op een manier die bij Den Haag past. De verkenningen zijn een experiment van een nieuwe manier van werken. De gemeente stelt zich hierbij open op en is benieuwd naar het benutten van de Haagse Kracht.