Leestijd 4 minuten

FAMILISTÈRE

Met trots presenteren wij het winnende plan voor Kavel I5 in Leidsche Rijn Centrum:  FAMILISTÈRE

Voor SBB Ontwikkelen en Bouwen en Coltavast maakte Urban Sync een concept dat ontmoeten, tuinieren, spelen, gemeenschap en biodiversiteit voorop stelt.  Het ontwerp is een stads bouwblok met  122 appartementen in het middeldure huursegment, 60 ondergrondse parkeerplaatsen en 300 m2 commerciële ruimten.

De Uitdaging
De uitdaging voor kavel I5 lag bij de beperkte ruimte die er beschikbaar was om zowel woningen te creëren, als een plek voor de natuur, biodiversiteit, ontmoeting, ontspanning en beweging, voor nu en voor de toekomst. Ons antwoord op deze uitdaging is FAMILISTÈRE, in een jasje van nu. Een plek waar iedereen een woning kan huren voorzien van alle gemakken. Waar bewoners gezamenlijk kunnen werken, leven en recreëren. En waarvan de impact op het milieu beperkt blijft.

De inspiratiebron voor dit project is de Familistère in Guise. Een voorbeeld voor collectief wonen uit de 19e eeuw, gebouwd door Jean-Bapitiste Andre Godin, die een terrein kocht in het dorpje Guise en daar een fabriek startte. Godin creëerde een ‘Palais Social’ waar iedereen, van directeur tot arbeider, een woning kon huren. Het gebouw had een centrale binnenplaats onder een glazen dak. De bewoners leefden, voor die tijd, een comfortabel en luxueus leven, met stromend water en verwarming. Godin realiseerde zo een 19e eeuws utopia en ging er vanuit dat bewoners, die op deze manier gezamenlijk werkten, leefden en recreëerden zich konden ontplooien en elkaar op natuurlijke wijze konden aanvullen.

Gezond stedelijk leven
Gezond stedelijk leven is het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van FAMILISTÈRE. Met behulp van Hiensch is een energieconcept ontwikkeld, een combinatie van PV-panelen en een WKO installatie met luchtwarmtepompen. Nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) werkte mee aan een selectie van circulaire materialen en Urban Sync creëerde de juiste prikkels om gemeenschappen, beweging, ontspanning en gezonde voeding te stimuleren.

Gezonde en gelukkige bewoners
Naast energiezuinig moest FAMILISTÈRE comfortabel zijn, de gezondheid bevorderen en mee kunnen groeien met behoeftes van de bewoners. Het atrium heeft hier een centrale rol in. Het atrium is een prettige verblijfsplek in alle jaargetijden en heeft door het gebruik van veel hout een warme uitstraling. Er is geautomatiseerde ventilatie, gedeeld groen, moestuintjes langs de balustrades en een prachtige centrale trap waar bewoners elkaar tegenkomen.

Het dak: een plek voor de natuur
Okra landschapsarchitecten ontwierp een plan om, naast het gedeelde groen in het atrium, een natuurdak aan te leggen: een plek voor de natuur en biodiversiteit. Het gehele dak is groen, met 100% inheemse plantensoorten, een insectenhotel en nestlocaties. Regenwater wordt opgevangen door het groene dak en retentiekratten. Een deel van dit water wordt gebruikt om de planten in het atrium water te geven, om het regenwater zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Architectuur
Leidsche Rijn Centrum wordt een stevig bebouwd stedelijk gebied met de daarbij horende, ruim aanwezige, kwaliteiten zoals parken, scholen, winkels, cultuur en veel ruimte voor voetgangers en fietsen.
FAMILISTÈRE is ontworpen door architectenbureaus De Zwarte Hond en FARO. De gemeente is vol lof over het ontwerp. Het plan past goed in haar omgeving in architectuur en rijke detaillering: met uitzicht op Park Leeuwensteyn en het Berlijnplein en de intiemere stadsblokken aan de noord- en oostzijde.
Elk bureau ontwierp twee van de vier blokken binnen FAMILISTÈRE en zo ontstond er een geheel van vier unieke blokken die een overkapt atrium delen.

Rol van Urban Sync
Urban Sync heeft voor de tender het concept voor groene gezonde verstedelijking concreet gemaakt voor dit ontwerp op deze locatie. We hebben bijvoorbeeld verschillende functies geïntroduceerd in het atrium van FAMILISTERE, zoals tuinieren, spelen, lezen, wandelen, om zo ontmoeting te stimuleren. We bonden partners aan het plan, zoals Signify voor interactieve verlichting, en maakten op die manier ons voorstel voor FAMILISTERE zo SMART mogelijk.

Onderscheidend voor deze indiening was dat de bewoners echt centraal staan. Urban Sync maakt dit tastbaar door vier toekomstige bewoners te introduceren. Alle aspecten uit ons plan zijn terugvertaald naar de impact die de ideeën zouden hebben op deze bewoners. Als penvoerder hebben we dit vervolgens op een passende manier verwerkt in de vormgeving en teksten van de indiening.

Aanmelden Nieuwsbrief

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Please wait...

Dank voor het aanmelden!