Leestijd 2 minuten

Sync City Dashboard  

Het Sync City Dashboard is een product dat Urban Sync intern heeft ontwikkeld. Met behulp van het 3D geodesign platform  Tygron maken we de impact van een ruimtelijke ontwikkeling of ontwerp inzichtelijk. Het groot aantal harde en zachte factoren binnen een ontwerp maken ruimtelijke ontwikkelingen vaak complex. De uiteenlopende belangen van stakeholders dragen daar tevens aan bij. 

Ontwerp en gebruik van de leefomgeving 

Het ontwerp van een leefomgeving heeft een groot aantal variabelen die allen invloed hebben op het gebruik  en de beleving van de leefomgeving. De hoeveelheid variabelen maakt de ontwikkeling en het ontwerp van een stad(sdeel) zeer complex. Het sturen op deze variabelen wordt daarmee mogelijk nog complexer. Want in hoeverre hebben ontwerpoplossingen invloed op het autogebruik in een stadsdeel? Of in hoeverre komt de gezondheid onder druk te staan bij een hoogstedelijke gebiedsontwikkeling? Het Sync City Dashboard van Urban Sync maakt dergelijke vraagstukken inzichtelijk en behapbaar, voor zowel professionals en inwoners.  

Impact wordt inzichtelijk 

Het Sync City Dashboard is een middel om de impact van je ontwerp op de leefomgeving inzichtelijk te maken. Door huidige en nieuwe situaties met elkaar te vergelijken wordt het mogelijk om evenwichtige keuzes te maken die wetenschappelijk zijn onderbouwd. Het inzichtelijk maken van verschillende situaties zorgt ervoor dat (bestuurlijke) afwegingskaders visueel toegankelijk worden gemaakt waarmee standpunten kunnen worden uitgedragen en plannen kunnen worden getoetst.  

Binnen het dashboard is er tevens de mogelijkheid om te fileren op variabelen die (contextafhankelijk) van groter belang zijn. Bijvoorbeeld, binnen de opdracht is eenzaamheid, beweging en waterberging belangrijk. Dan kan het Sync City Dashboard zo worden ingesteld dat de huidige en nieuwe situatie vergeleken worden aan de hand van deze drie variabelen. Het wordt hiermee direct duidelijk wat de invloed van de variabelen op het ontwerp zijn.   

Wat bieden wij? 

Urban Sync gebruikt het Sync City Dashboard om ruimtelijke analyses uit te voeren die zowel de harde als zachte aspecten van een leefomgeving belichten . We analyeren een ontwerp voor de stad, het stadsdeel, de wijk of de straat. We laten zien welke invloed het ontwerp heeft op criteria die voor jouw organisatie belangrijk zijn en we vergelijken de huidige situatie van een plek met de toekomstige situatie. Hierdoor is er de mogelijkheid om  meerdere ontwerpscenario’s  met elkaar te vergelijken zodat er gewogen beslissingen gemaakt kunnen worden bij het kiezen van een ontwerp.