Project Tendermanagement Food Center
No items found
Leestijd < 1 minuut

Food Center

Binnenstedelijke herstructurering in Amsterdam West van ongeveer 23 ha. groot. Lange tijd is deze plek onderwerp geweest van een fel dispuut in de politiek met als inzet of het sterk verouderde bedrijventerrein op het gebied van de bevoorrading van het centrum van Amsterdam op deze locatie mocht blijven.

Om ervoor te zorgen dat het FCA op de huidige locatie mocht blijven is aan de hand van een on-Amsterdamse manier een herstructureringsplan bedacht voor het toekomstige gebied. Kernbegrippen hierbij zijn: Concurrentie Gerichte Dialoog, gebiedsgerichte DBFMO (concessie), hoge duurzaamheidseisen op het gebied van energie, geluid, lucht en logistiek, behoud van werkgelegenheid en maximale participatie van ondernemers en omgeving. Het tendermanagement was in handen van Urban Sync.