Service designer

Maurits Claase

Niet alles is direct te begrijpen. Maurits maakt de complexiteit van vraagstukken behapbaar. Hij haalt de behoeftes en belangen van de verschillende stakeholders boven tafel met behulp van de workshops die hij hiervoor ontwerpt. Ieder project heeft zijn eigen stakeholders en dat vergt een aanpak die daarbij aansluit. Dankzij zijn achtergrond als ontwerper visualiseert hij complexe processen en datasets uit het werkveld tot behapbare inzichten die vervolgens vertaald worden tot acties. Maurits brengt gedachtegoed en vorm samen.