Participatie & placemaking

Gezonde gebieden ontwikkel je samen met investeerders en overheden, maar vooral met bewoners. En gezonde gebieden weerspiegelen de wensen van de bewoners en andere gebruikers. Wij verbinden deze mensen om tot een plan te komen. Dit doen we door middel van participatie, co-creatie en placemaking, een manier van samenwerken waarbij alle stakeholders invloed hebben op het proces en eindresultaat. Onze ervaring is dat een goede samenwerking leidt tot een soepeler realisatie en minder juridische kosten. Toekomstige en huidige gebruikers krijgen een stem en een rol in het proces. Vragen beantwoorden we met activiteiten waarmee wij de energie en kracht van de lokale gemeenschap mobiliseren.

1. Gezonde en levendige plekken maak je samen

Wij stellen de gebruikers centraal in het proces, ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van plekken, en in nauwe samenwerking en afstemming met gemeentes, corporaties en andere professionele partijen. Zo dragen we bij aan duurzame en inclusieve plekken die bijdragen aan de gezondheid en waar mensen zich thuis voelen.  

 Na afloop van ons laten iets blijvends achter. Een verbeterde verblijfskwaliteit, de maatschappelijke programmering van een plek én een gezonde gemeenschap. 

 Onze waarden 

  • Streven naar gezonde steden – gezonde gemeenschappen 
  • Ontwerpen vanuit de gebruiker 
  • Verbinden door te luisteren 
  • Iets memorabels toevoegen – impact  
  • Community building/ capaciteitsversterking en daardoor iets blijvends achterlaten  
  • Maatschappelijke impact creëren 
  • Inclusief, alle doelgroepen (gelijk speelveld) 

 

2. Participatie & co-creatie

Gezonde plekken maak je samen 

Urban Sync gelooft in de kracht van lokale gemeenschappen, waaronder bewoners, ondernemers, wijkpartners en andere gebruikers van een plek. Door hen centraal te stellen, streven we naar een gezonde buurt voor iedereen, waarbij samenwerken en samen leren centraal staan. Dit zorgt voor een betere afstemming van interventies op de behoeften van de gemeenschap, wat resulteert in bredere acceptatie en een hogere maatschappelijke relevantie. Tegelijkertijd verhogen we de kennis, zeggenschap, zelfvertrouwen en sociale netwerken van de betrokkenen.  

 

3. Communitybuilding vanuit een plek 

Gezonde gemeenschappen voor een duurzame toekomst 

Onze communitybuilders maken van een locatie op de kaart een levendige plek in de buurt, waar bewoners samenkomen en zich thuis voelen. Dit doen zij door te luisteren en vanuit de behoeftes van bewoners, wijkpartners en lokale ondernemers de programmering van een plek van de grond te krijgen. We geven extra aandacht aan speciale doelgroepen waar nodig, zoals jongeren, zodat ook hun stem een plek krijgt. 

 

4. Buurtonderzoek 

Weten wat er leeft 

Wil je weten hoe de huidige situatie van een buurt of plek nu is als het gaat om fysieke en sociale waarden? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van herontwikkeling of leegstand of omdat je aan de slag wil met een participatietraject, het ontwikkelen van een wijkagenda of het verduurzamen van het winkelcentrum? Urban Sync heeft een multidisciplinair team van sociaalgeografen, planologen, sociologen, antropologen en ontwerpers die met en in de buurt op onderzoek gaan. We verdiepen ons in de sociale netwerken en sleutelfiguren, maar kijken ook naar wie er ontbreken. Dat doen we door zo min mogelijk te vragen van de bewoners, maar vooral mee te doen bij wat er al gebeurt. We kijken naar de harde, fysieke informatie en ook de zachte sociale waarden. We leveren een lokale contextanalyse met uitdagingen en (koppel)kansen, en de uitkomsten delen we met onze opdrachtgever en de buurt. 

 

5. Participatief ontwerpen

Van tuinen tot plinten: ontwerpen doe je samen  

Onze ontwerpers gaan samen met de omgeving aan de slag om vernieuwende ruimtelijke oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken. We gebruiken creatieve, laagdrempelige werkvormen die passen bij de lokale context zoals kunst, design thinking, (sociale) media en living labs. Hiermee komen we tot een gezamenlijk ontwerp dat verder gaat dan een plattegrond.  

Whitepaper

Download de Participatie & placemaking whitepaper