Urban sync doet regelmatig mee met aan tenders voor de ontwikkeling van woon en werkgebieden. We organiseren het proces samen met architecten, ontwikkelaars en duurzaamheidsadviseurs. We bedenken het concept voor het gebied en we organiseren het participatie traject zodat de ontwikkeling goed verankerd is in de buurt. Vaak maken we ook een (maatschappelijk) programma voor de plint van het vastgoed. De afgelopen jaren deden we regelmatig mee aan tenders In Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. We hebben de beoordelingen naast elkaar gelegd en hieruit tien lessen getrokken voor een succesvolle tender. 

 1. Maak een goede analyse van de uitvraag. Weet welke onderdelen hoog op de agenda staan in de betreffende gemeente en hoe deze beoordeeld worden. Scan de uitvraag op welke punten ze exact een antwoord willen zien en op welke punten er juist gevraagd wordt om een meer eigenzinnige insteek. Te vaak maken we mee dat door het enthousiasme en de haast in de eerste ronde er een plan wordt ontwikkeld dat niet exact aan de uitvraag tegemoetkomt. Dan mis je kostbare punten! Dat laat onverlet dat je dan nog altijd een concept kunt bedenken met een hoog maatschappelijk rendement.
   
 2. Begin op tijd en betrek de buurt bij je prijsvraag. Vaak is de planning van een ontwikkeltender kort. In die beperkte tijd moet een stevig team worden samengesteld met duurzaamheidsadviseurs en vaak meerdere architecten. Om stevige netwerken op te bouwen in een buurt is tijd nodig, dit kun je opstarten nog voordat het team rond is. Dan kun je wellicht lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties aan jouw team toevoegen en meer gerichte vragen stellen aan gemeente. Deze lokale kennis zorgt voor smaak en draagvlak in je project; Ga zo snel mogelijk de buurt in, luister en bouw op het netwerk van lokale ondernemers, stadmakers en actieve bewoners. Betrek deze bij de plannen en neem hun ideeën mee in je plan. 
   
 3. Maak een goede ruimtelijke analyse voordat je een ontwerp uitwerkt en waarborg daarmee een integrale aanpak. Vaak maken we mee dat de architect op basis van intuïtie en esthetiek een ontwerp maakt dat zonder ruimtelijke analyse wordt uitgewerkt. Dit heeft als risico dat het grondbod, de duurzaamheidsscore en de potentiële maatschappelijke impact niet optimaal is. Wij adviseren opdrachtgevers daarom om een aantal ruimtelijke varianten te scannen op zaken als opbrengst, energie en gezond stedelijk leven. Neem Beng; Aan de hand van een massastudie kun je al kijken naar de hoeveelheid geveloppervlak in relatie tot de mogelijkheid voor energie uit hernieuwbare bronnen.  
   
 4. Maak een strak dummy document. Een dummy document is een document waarin de uitvraag is opgebroken in deelvragen. Daarmee is het voor alle partijen duidelijk wat ze moeten aanleveren aan tekst en artwork en ook hoeveel woorden ze aan een onderdeel mogen besteden. Laat alle disciplines vanaf het begin meelezen met dit document, zodat je elkaar scherp houdt en uitdaagt tot een integraal plan.
    
   
 5. Hoe concreter hoe beter. Vaak blijven organisatorische onderdelen in plannen oppervlakkig uitgewerkt. Denk aan de organisatie van het beheer van een groene binnentuin, het beheer van de maatschappelijke plint of een oplossing voor deelmobiliteit. Betrek (lokale) ondernemers en teken een intentieverklaring, werk een organisatie vorm rondom gezamenlijke programmaonderdelen voor, of nog beter met, toekomstige bewoners uit. Hoe concreter je dit op papier zet, hoe meer vertrouwen er zal zijn dat je beloftes waarmaakt en hoe hoger je scoort.
   
 6. Geef prioriteit aan de beschrijving van de maatschappelijke bijdrage. Vanuit de vastgoedsector wordt een gebouw vaak als doel gezien. Maar voor gemeenten en bewoners is het gebouw een middel om een prettige woonplek en veilige woonomgeving te bouwen: een gezond stedelijk leven. De maatschappelijke effecten zoals ontmoeting, beweging, werkgelegenheid en goede woon en werkruimte zijn hun doel voor een vastgoedontwikkeling.  
   
 7. Organiseer een readteam dat tegenleest. Door enthousiasme en haast kan er bij het tenderteam een tunnelvisie ontstaan. Binnen het team dienen de diverse disciplines met elkaar mee te lezen, maar als je echt goed wilt scoren, laat je een aantal betrokken medewerkers vanuit het consortium ongezouten kritiek op je plan afvuren. Hoe kritischer hoe beter! Doe je dit ruime tijd voor de deadline, dan kan je je plan nog aanscherpen en verbeteren.  

 

Bonus Ga over de max! Bij bijna al onze winnende plannen zijn we als team flink uit onze comfort zone gegaan wat betreft grondprijs, BENG en toezeggingen voor maatschappelijke impact. Durf 10% meer te bieden dan je eerste grove berekening laat zien, vergroot daarmee je kans op winnen en daag je team uit te komen tot een echte integrale en innovatieve aanpak in de uitwerking, zowel ruimtelijk als technisch.   

Wilt u een tender inzending die naast financieel rendement, ook maatschappelijk rendement oplevert? Wilt u ook bijdragen aan een gezond stedelijk leven door te werken aan een integrale aanpak? Dan doen wij graag mee. Neem contact op met ben@urbansync.nl of een van onze andere teamleden.   

 

Projecten 

Ons plan voor de Petteflet, een iconisch woongebouw voor gezinnen op de Zuidas, scoorde zeer goed op het concept van woningen voor gezinnen in de stedelijke omgeving van de Zuidas. Zo bedachten we een uitdagende routing door de gangen van het appartementengebouw, met kleine speelhoeken voor de jongste kinderen en een klimmuur voor de grotere, een groene buitentrap en een gezamenlijk dakterras. De architect plooide de appartementen rondom deze route en gaf de gevel met kleine balkons een diamant-achtige uitstraling. Urban Sync formuleerde een aantal persona’s, drie typen gezinnen met kinderen in verschillende leeftijdsfasen en daardoor specifieke wensen, op basis waarvan de appartementen werden ontworpen en afgestemd op de toekomstige gebruikers. Zo kwam er overmaat in de gang van de appartementen, vaste bergkasten en zouden kamers eenvoudig te splitsen zijn. Flexibiliteit is key voor langdurig woonplezier van gezinnen in zo’n gebouw. De maatschappelijke plint die we bedachten zou worden ingevuld door kunstenaarscollectief Loods 6 en de Wereldkeuken van de World of Food. Op alle onderdelen scoorden ons plan even hoog als de uiteindelijke winnaars, maar helaas ook met een sterk concept verlies je wel eens. De laatste minimale verschillen waarop ons plan verloor zat hem in de architectuur, de tactiliteit van de gevel en de entree.  

 

Wisseling van de wacht bij Y-US

Jhelisa heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt voor de oprichting van Y-US, onze jonge stadsmakers van de toekomst. Y-US is een bedrijf dat ernaar streeft om jongeren een plek te geven aan tafel betreft stedelijke vraagstukken. Zij opereren geheel zelfstandig, wij zijn slechts de coach die aan de zijlijn staat. Net als jonge stadsbewoners en -gebruikers, weten onze jonge stadsmakers best zelf hoe de gezonde en duurzame stad van de toekomst gebouwd kan worden.

Met veel plezier heeft Jhelisa zich ingezet voor Y-US, maar nu is het tijd voor haar om verder te studeren. Ze kijkt terug op een enorm leerzame periode van persoonlijke groei en ontwikkeling. Straks verruilt ze Nederland voor onze zuiderburen om aan een master te beginnen in Antwerpen.

“Het valt nog steeds niet te beseffen dat ik in een jaar tijd een bedrijf heb opgezet! Het voelt ook wel een beetje alsof ik mijn kindje achter moet laten. Maar ja, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Mijn studie vervolgen is weer een nieuwe stap!”

Wij bedanken Jhelisa voor haar energie en tijd bij Urban Sync en wensen haar veel succes bij deze spannende stap! Haar vertrek betekent ook dat er een nieuw teamlid nodig is, daarom verwelkomen wij Sammy Xie in ons team. De nieuwe eindbaas van Y-US.

Sammy Xie, de nieuwe eindbaas van Y-US

“Hoi, mijn naam is Sammy! Ik ben 22 jaren jong en ik heb net mijn bachelorsdiploma in Environmental Sciences afgerond. Met veel enthousiasme ben ik sinds kort bij Y-US begonnen. Wat ik gaaf vind aan dit jonge bedrijf is dat het zich inzet voor één van de groepen die naar mijn mening te weinig wordt gehoord als het gaat om plannen voor de toekomst.”

“Je ziet dat bepaalde groepen de dupe zijn van grote intersectionele problemen, maar niet mee mogen praten. Daar wil ik iets aan doen!”

“Ik heb me al eerder beziggehouden met het vertegenwoordigen en vereniging van jongeren in mijn studentenstad, voornamelijk rondom thema’s als duurzaamheid en anti-racisme. Bij Y-US hoop ik meer te kunnen leren over hoe verschillende delen van de maatschappij inclusiever gemaakt kunnen worden door meer participatie van jongeren en andere groepen. Ook wil ik groeien in mijn activisme in de professionele sfeer. Kortom, ik heb er zin in!”

Wil jij je ook hard maken voor jongerenparticipatie in de ruimtelijke omgeving? Of meer weten over wat dit in kan houden? Gaaf! Sammy is te bereiken via sammy@young-us.nl

Benieuwd naar Y-US en het team? Check de website en volg ze op Instagram!

 

 

Het bedrag dat we in Nederland uitgeven aan zorg stijgt al jaren. Hoewel de overheid en gezondheidsexperts dappere pogingen doen om de zorgkostenstijging in te dammen is die trend nog lang niet omgebogen. Sterker nog, volgens een rapport van het RIVM uit april 2020 zullen (bij ongewijzigd beleid) de zorgkosten tot 2060 elk jaar met 2,8% toenemen. Het RIVM heeft berekend dat in 2060 in totaal ruim 291 miljard euro aan zorg zal worden uitgegeven. Het grootste deel van dit zorgbudget (ruim 96 miljard euro) gaat naar ziekenhuiszorg. De effecten van de corona-pandemie zijn in deze bedragen niet meegenomen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is het met van het RIVM eens. De WRR gaf het kabinet dit jaar, vlak voor Prinsjesdag, een waarschuwing: in 2060 zullen de zorgkosten zijn verdrievoudigd. Per Nederlander zouden de zorgkosten in dat jaar 18.000 euro bedragen (nu: 6.000 euro) 

Zoeken naar besparingen 

Stijgende zorgkosten zijn niet nieuw. Ook het zoeken naar besparingsmogelijkheden is niet nieuw. Bezuinigingen in de zorg zijn geen nieuws meer. Zorgpersoneel kreeg lange tijd bijna geen salarisverhoging, zorg werd deels gedecentraliseerd (zie het debacle met de jeugdzorg) en zorginstellingen werden tot steeds hogere efficiëntie gedwongen.  

In de praktijk blijkt deze bezuinigingsdrang niet altijd goed uit te pakken. Zorgprofessionals moeten een steeds hogere werklast dragen met een afnemend aantal schouders. Daardoor kampt de zorg niet alleen met een schrikbarend hoog ziekteverzuim (13,3%), maar ook met een “gigantisch verloop”, een probleem dat in crisisjaar 2020 alleen maar groter is geworden. Ziekenhuizen vallen om en het aantal IC-plaatsen is in Nederland ongeveer de helft van het Europees gemiddelde. 

Voorkomen is beter dan genezen 

De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat het RIVM spreekt over stijgende zorgkosten bij ongewijzigd beleid én dat de bulk van de kosten bij de ziekenhuiszorg gemaakt zal worden. Daarom neemt het idee van Erasmus uit de 16e eeuw dat voorkomen beter is dan genezen weer een steeds prominentere rol in. 
En inderdaad: uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat 80% van de zorgkosten gerelateerd is aan leefstijl.  

Door te investeren in preventie en leefstijlinterventies proberen zorginstellingen en zorgverzekeraars hogere zorgkosten in de toekomst te voorkomen. Met cursussen om te “stoppen met roken”, adviezen over gezonde voeding en zelfs het aanmoedigen van regelmatig sportschoolbezoek proberen zorgprofessionals ons gezond te houden. Ook zijn campagnes opgezet om eenzaamheid te bestrijden en stress te verminderen, terwijl ook de luchtkwaliteit onder het vergrootglas is gekomen. 

Gezondheid is geen individuele aangelegenheid 

Wat de meeste interventies met elkaar gemeen hebben is dat ze het individu aanspreken. Door de juiste (gezonde) keuzes te maken kun je langer gezond blijven. Onderzoek bevestigt dit. 

Wist je dat 80% van alle leefstijlveranderingen alleen onbewust worden getriggerd? Een van de grootste triggers voor gedrag is de stedelijke leefomgeving. Het bestaan van blue zones is hiervan een overtuigend bewijs. Dit zijn gebieden waar de bevolking aantoonbaar langer woonouder wordt. Bekende blue zones zijn Okinawa (Japan), Loma Linda (California, USA), Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Griekenland) en Silanus (Sardinië).

Uit een langjarige studie die in Rotterdam-Zuid werd uitgevoerd kwam naar voren dat een gezonde leefstijl zorgt dat mensen (gemiddeld) zes jaar langer leven. Bovendien blijven ze negen jaar langer gezond.

Je gezondheid is dus geen (puur) individuele aangelegenheid. Het is weliswaar mogelijk om -met een beetje discipline- nieuwe gewoontes aan te leren, maar als de leefomgeving een gezonde leefstijl niet ondersteunt, krijg je het erg moeilijk. Mensen maken vaak, onbewust, de makkelijke keuze. 

Gezond eten is lastig wanneer je vijf snackbars in de buurt hebt, maar geen groenteman. Als er geen fietspaden zijn wordt de fiets pakken in plaats van de auto minder aantrekkelijk. En je kunt wel naar een sportvereniging willen, maar dan moet er wel een locatie in de buurt zijn. Gezonde gebiedsontwikkelingen gaan dus niet enkel om de gezondheid van haar gebruikers te beschermen, maar ook om een gezonde leefstijl te faciliteren. Op deze manier zien wij gezonde gebieden als preventief middel om de zorgkosten binnen de perken te houden. 

Bouwen aan gezonde steden 

Lange tijd is de invloed van de stedelijke leefomgeving op het gedrag een blinde vlek geweest binnen het gezondheidsbeleid. Gelukkig komt daar langzaam verandering in. 

Bij de inrichting van de stedelijke leefomgeving wordt steeds meer gezocht naar manieren om gezond gedrag te bevorderen. Door te bouwen aan steden, wijken en gebouwen waar mensen onbewust worden getriggerd (nudging) tot gezond gedrag neemt de kans op positieve leefstijlveranderingen toe. Gezonde gebiedsontwikkeling, noemen wij dit. Deze gezondere leefstijl houdt niet alleen stand zolang een overheidscampagne loopt, maar is blijvend.

Kansen om de stedelijke leefomgeving gezonder te maken zijn overal. Je moet ze alleen zien. Tegen een trappenhuis aanlopen in plaats van een lift bij een appartementengebouw, parkeerplaatsen of mobiliteitshubs kunnen zo aangelegd worden dat de auto verder weg staat dan de fiets. Daardoor wordt het, zeker op kortere afstanden, aantrekkelijker de fiets te pakken. Door aandachtig te kijken naar het winkelaanbod kan worden gezorgd dat in de buurt meer gezond eten te koop is. “Food deserts”, gebieden waar geen verse producten te krijgen zijn, worden zo voorkomen. 

De stad is meer dan een stapel stenen

Bij Urban Sync zien we een stad als iets dat verder gaat dan een stapel beton en stenen. Gezond stedelijk leven en gebiedsontwikkeling staat wat ons betreft centraal.

Natuurlijk, gebouwen, wegen, pleinen en groene gebieden zijn onmisbare onderdelen van de stad. Maar in onze visie vormen deze slechts de hardware. Een middel om gezond en gelukkig te kunnen leven.

Dat prachtige gebouwen en pleinen onvoldoende zijn om van een stad te kunnen spreken is vooral duidelijk wanneer je kijkt naar Noord-Korea. Om iedereen te laten zien hoe welvarend de socialistische heilstaat Noord-Korea is, werd hier een hypermoderne stad aangelegd. Er wonen echter amper mensen. De brede, uitgestorven, straten laten duidelijk zien wat ontbreekt: mensen, creativiteit en reuring. 

Een andere manier van denken

In onze visie zijn dat de dingen die een stad maken tot wat het is. Gezonde gebiedsontwikkeling bevordert de creativiteit, inventiviteit en interactie van mensen die er wonen, werkenbewegen en (spelend) leren zijn. Dit vormt in onze visie de software van de stad.
Traditionele gebiedsontwikkeling is nog grotendeels gericht op het hardware-aspect. Weliswaar wordt soms getracht een bruisende omgeving te creëren, maar dit denken is veelal ingebed in het tekentafeldenken van de traditionele planologie.
Urban Sync kiest een andere benadering. Werkend vanuit ons Sync City Dashboardmode zetten wij de software in het midden. De hardware staat ten dienste van de mens. Zo zorgen we voor een prettige leefomgeving waarin mensen wonen, werken, leren en recreëren op een prettige én gezonde manier. 

Hoe wij zorgen voor gezond ontworpen steden

Het Sync City Dashboardmodel voor gezonde gebiedsontwikkeling staat centraal in het 3D Sim City softwarepakket dat we ontwikkelden in het kader van het project “Stad van de Toekomst” van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)BNA en de TU-Delft.

Onze gedachte bij dit project was net zo voor de hand liggend als revolutionair: de toekomst is niet te voorspellen. Daarom wilden we geen Stad van de Toekomst creëren, maar een stedelijk ontwikkelproces van de toekomst. Een ontwikkelproces dat voldoende flexibiliteit biedt om mee te bewegen met nieuwe trends en uitdagingen, maar wel is toegerust op de grote vraagstukken waarmee we –nu al- te maken hebben.

De 3D Sim City software die we ontwikkelden is geheel data-driven en ontworpen om de toenemende complexiteit van de urbane vraagstukken aan te kunnen.En ondersteund door data en kennis van de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. In ons Sync City Dashboard softwarepakket komen alle stedelijke uitdagingen aan bod: vergroening, klimaatadaptatie en energietransitie worden integraal aangepakt om te komen tot een toekomstbestendige stad.

Na een enthousiaste ontvangst door overheid en marktpartijen voelen wij ons aangemoedigd in onze visie. Daarom blijven we voortbouwen op onze visie en ons Sync City Dashboard. onze 3D planningssoftware. 

 

 

De meeste steden hebben een flinke opgave om de gezondheid te verbeteren. Als dit niet tijdig gebeurt, blijft de leefstijl van inwoners ongezond en nemen de zorgkosten toe. Nederland breekt binnenkort het plafond van €100 miljard per jaar.

Dit artikel gaat over de ‘gezonde stad’ en er worden makkelijk implementeerbare en concrete tips gegeven over hoe de gezondheid verbeterd kan worden. Benieuwd naar de tips en antwoorden op vragen met betrekking tot gezonde steden? Lees dan snel verder!

De stad in 2021

Steden zijn zo geordend om het leven zo efficiënt mogelijk te maken.  Bewoners kunnen zich, door de moderne infrastructuur, razendsnel verplaatsen en alles wat nodig is voor de primaire levensbehoefte is dichtbij. De auto wordt vaak gebruikt en het is vaak niet aantrekkelijk om gezonde keuzes te maken. De gemiddelde stad in 2021 kent een zwaarwegende schaduwzijde: een ongezonde omgeving om in te leven.

De gevolgen van de moderne stad

Mensen leven ongezond. Het is door allerlei redenen meestal niet aantrekkelijk om een gezonde keuze te maken. Dat vertaalt zich direct naar het leven van alle dag. Immers, wie pakt de fiets als het wegennetwerk in haar totaliteit is ingericht voor gemotoriseerd verkeer? Een logisch gevolg van een ongezonde leefstijl is het toenemen van zorgkosten. Uiteindelijk heeft een ongezonde stad dus ook een financieel nadeel – en dat gaat de inwoners niet ongemerkt voorbij. Het goede nieuws: er is een alternatief. Een gezonde stad stimuleert de juiste keuzes. En mede door corona wordt er steeds meer rekening gehouden met de gezondheid van een stad. Maar hoe ziet dat er precies uit?

De invloed van een arme wijk

Uit onderzoek komt naar voren dat arme wijken een ongezondere leefstijl aanhouden. Bewoners roken meer en hebben vaker overgewicht. Tijdens een studie  in Rotterdam is naar voren gekomen dat mensen die in een arme wijk wonen zes jaar eerder overlijden en ze gemiddeld negen jaar eerder ziek worden. Arme mensen eten ongezonder want dat is goedkoper, er wordt niet bewogen en er is weinig groen. Dit benadrukt nogmaals dat de woonwijk, onze leefstijl en onze gezondheid op elkaar van invloed zijn.

Van Blue zone naar Urban Blue zone

Bijna iedereen heeft wel eens gehoord van een Blue zone. Dit is een bepaalde plek in de wereld waar mensen gemiddeld een stuk ouder worden. Dit heeft niet niet alleen te maken met de locatie maar ook heel sterk met de leefstijl. Bij Urban Sync werken we vanuit het wetenschappelijke inzicht dat gezondheid sterk samenhangt met leefstijl. In onze samenwerking in de Data en Kennishub Gezond Stedelijk Leven werken we aan concrete ontwerpprincipes voor een gezonde wijk.

Zoals we allemaal wel weten wordt gezondheid onder andere bevordert wanneer we gezond eten, voldoende bewegen, minder stress ervaren en contact hebben met gelijkgestemden. Uit onderzoek komt naar voren dat de woonwijk waar we wonen van invloed is op onze leefstijl en dus ook onze gezondheid. Met andere woorden een gezonde wijk houdt ons gezond.

Wat is een gezonde stad?

Zoals eerder is genoemd, zorgt een goede stad voor een gezonde leefstijl van haar inwoners. De ‘gezonde stad’ is zo ingericht dat het de juiste keuzes stimuleert. De term ‘gezond’ kan breed ingevuld worden. Er zijn allerlei zaken die meewegen in de beoordeling van de gezondheid van een stad en er zijn talloze mogelijke verbeteringen voor bestaande steden.

Een gezonde wijk is geen eenvoudig begrip dat eenduidig te beantwoorden is. Het heeft te maken met een aantal verschillende factoren. We noemen een wijk gezond wanneer er een bewuste en gezonde leefstijl door de omgevingfactoren op een bewuste maar vaak ook onbewuste manier wordt gestimuleerd. We noemen dat nudging. Het ontwerp van de wijk zet mensen aan om hun leefstijl aan te passen waardoor mensen gezonder blijven en gemiddeld ouder worden. Diverse onderzoeken tonen aan dat het ontwerp van de woonwijk en de architectuur van gebouwen invloed heeft op onbewust gedrag.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Hieronder staan een aantal slimme oplossingen opgesomd.

Tien slimme ontwerpoplossingen

In een gezonde stad zijn er verbeteringen doorgevoerd op allerlei terreinen. Alle verbeteringen zorgen ervoor dat een stad gezond wordt. Dat betekent onder andere dat de mentale en fysieke gesteldheid van de inwoners goed is. Het betekent ook dat een stad duurzaam is en dat er alles aan wordt gedaan om voor iedereen goed leefbaar te houden. Hieronder staan tien voorbeelden die bijdragen aan de gezondheid van een stad!

1. Leg een goede infrastructuur aan

En dan wordt niet het gebruik van het beste asfalt bedoelt. Een goede infrastructuur stimuleert mensen om eerder de fiets dan de auto te pakken. In een gezonde stad wordt rekening gehouden met niet-gemotoriseerd verkeer. Concreet betekent dit: zorg voor voldoende fiets- en wandelpaden. Stimuleren om inwoners te laten fietsen of wandelen zorgt voor meer beweging. Vanzelfsprekend zorgt die beweging voor een gezondere leefstijl.

In Vlaanderen hebben ze dit principe mooi verwoord met STOMP. Stappen (wandelen), Trappen, OV, Mobiliteit as a Service, Persone vervoer. Dit principe wordt toegepast in de projecten Cartesius Utrecht en Pasgeld Rijswijk.

2. Verstop de lift

Het stimuleren van gezonde keuzes begint al bij het ontwerp van een appartementgebouw. Verstop de lift. Het is een eenvoudige stap in de goede richting. Wanneer de lift verstopt is en de trap wél duidelijk zichtbaar is, zullen mensen sneller de trap nemen. Wederom leidt dat tot meer beweging. Deze denkwijze kan op allerlei terreinen worden toegepast.

3. Creëer ontmoetingsplekken in gebouwen en de openbare ruimte

Want die zorgen voor de sociale gezondheid. Een buurthuis waar de koffie (of, in het beste geval, een stuk fruit) klaar staat voor elke passant zorgt voor ontmoetingen van inwoners onderling. Ook speciale wandelgroepen of sportactiviteiten zorgen voor onderlinge verbondenheid en een verbeterde sociale omgeving.

4. Stimuleer gezond eten

In veel steden bevinden fastfoodtenten zich op A-locaties. Midden in het centrum is het eenvoudig om een hamburger te kopen. Gezonde eetgelegenheden zijn vaak minder aanwezig. Logisch, want het budget van de giganten maakt het financieel mogelijk om op de drukste locaties een vestiging te openen. Bij deze oplossing ligt dus een taak bij de overheid. Zorg dat gezond eten gestimuleerd wordt en zorg voor gezond voedsel. Pas eventueel het beleid aan om de juiste bedrijven naar het stadscentrum te trekken.

5. Verminder stress

Het verminderen van stress kan op heel veel manieren gerealiseerd worden. Een voorbeeld is de aanleg van sportvelden en parken. Zorg dat het eenvoudig wordt om te gaan sporten of lekker te bewegen. Een sportveld/park in de buurt of, als daar een behoefte voor is, een skatebaan bij een wijk, leidt hoogstwaarschijnlijk tot een toename in de populariteit van sporten en bewegen.

6. Leg veel groen aan

Ook parken, tuinen en bossen dragen bij aan de mentale gezondheid. De rust die ervaren wordt te midden van ‘groene plekken’ zorgt voor stressvermindering en is positief voor het psychische gedeelte van de gezondheid. Bovendien is het bos of het park een geliefde plek voor hardlopers – dus ook de vorige tip heeft hier veel baat bij! En in het verlengde van deze tip:

7. Maak een collectieve moestuin

Een ontmoetingsplek voor wijkbewoners waar ook volop groen aanwezig is. Dat kenmerkt de collectieve moestuin. Mensen ontmoeten elkaar en bespreken het leven van alledag, terwijl er in het groen gewerkt wordt. Iets eenvoudigs als een moestuin heeft effect op de sociale gezondheid, duurzaamheid en mate van rust in een stad! En voor de bewoners is de opbrengst van een moestuin een extra reden om er mee aan de slag te gaan.

8. Laat inwoners tot rust komen

In een gehaaste maatschappij is stilte dé manier om tot rust te komen. Houdt bij de aanleg of ontwikkeling van een stad rekening met de stilte. Dat kan bijvoorbeeld door bossen en parken aan te leggen met voldoende afstand tot drukke wegen, zodat veel of harde geluiden de rust niet verstoren.

9. Reorganiseer het wegennetwerk

Op veel plekken zijn de wegen bijna uitsluitend gemaakt voor auto’s. Maak het inwoners niet moeilijk om te bewegen en stimuleer gezond vervoer. Zorg voor rustige fietspaden door mooie omgevingen en laat de autoweg zo min mogelijk gebruikt worden voor verplaatsingen binnen de stad.

10. Stimuleer gezonde keuzes

De laatste, en alles overkoepelende oplossing: stimuleer gezonde keuzes. De bovenstaande tips dragen allemaal bij aan een gezonde stad. Hoe concreet de oplossingen ook zijn, de denkwijze van een gezonde stad heeft betrekking op bijna alles. Verbeteringen kunnen hierdoor worden doorgevoerd op allerlei gebieden en de gezondheid van een stad beperkt zich niet tot de bovenstaande aanpak. Met die reden vervult creativiteit een sleutelpositie in een gezonde stad. Denk samen na over mogelijke verbeteringen en maak een stad gezond!

 

En als dit artikel aanleiding geeft om hier met ons over te praten of om gedachten en ideeën uit te wisselen, neem dan contact op met info@urbansync.nl of 071 207 007. Op onze website (www.urbansync.nl) kan je nog meer lezen hoe wij concreet gezonde gebieden maken.

 

 

 

 

 

Https://nos.nl/artikel/2270598-rotterdams-onderzoek-gezonde-leefstijl-leidt-tot-zes-jaar-langer-leven