Menu
Wij geven antwoord
op wat de plek vraagt
De beste aanjagers
van vernieuwing
zijn de gebruikers
Wij investeren ook
in wat je met geld
niet kunt kopen

stadse waarmakers

STEDELIJKE ONTWIKKELING VAN PLEKKEN MET MAATSCHAPPELIJKE WAARDE.

Wij zijn bedenkers en waarmakers van stedelijke plekken waar maatschappelijke betekenis en economische waarde samen optrekken en groeien. Waar mensen zich met elkaar en de omgeving kunnen verbinden en zich onderdeel voelen van een samenhangend geheel: een wijk, een stadsdeel, een stad. Plekken waar mensen zich gezonder en gelukkiger voelen in wonen, werken en verblijven.

 

over Urban Sync

Elke plek is uniek en verdient een eigen verhaal, identiteit, proces, programma-mix, fysieke verschijning en mooie toekomst.

Om dit te bereiken stuurt Urban Sync met de SYNC-waardenmix.

2 traditionele waarden:
* Sociaal maatschappelijke rendement voor de bewoners / omliggende wijken / gemeente
* Yield: gezond financieel rendement voor de eigenaren / ondernemers / investeerders

En 2 toekomstwaarden die we, gevraagd en ongevraagd, altijd meenemen:
* Natuurwaarden: een gezonde leefomgeving voor mens en dier en beperken negatieve footprint op onze aarde
* Collectief gebruiksgeluk voor mensen die er wonen en werken (de ‘optelsom van individueel welbevinden’ ook in de directe omgeving)

Ruimtelijke ontwikkeling gaat vaak samen met een multidisciplinaire spraakverwarring door een groot aantal betrokkenen en belangen. Wij zorgen er voor, met onze kennis en ervaring, dat betrokkenen elkaar verstaan.

↑ terug naar introductie

Projecten die ons dierbaar zijn

Ontstaan vanuit onderzoek, het bedenken van een goed concept en het integraal ontwikkelen voor een duurzaam gebruik.

Visionairs die syncen

DE UNIEKE SYNC METHODE ZORGT VOOR VERNIEUWENDE EN HAALBARE IDEEËN.

We hebben een visie tot in elke vezel over hoe je mens, gebied, gebouw, innovaties en belangen bij elkaar kan brengen. We nemen de behoeften van de gebruikers en de mogelijkheden van de plek als vertrekpunt. Daaraan koppelen we partijen en oplossingen die de specifieke invulling waar kunnen maken of overstijgen. Dit is onze absolute kracht en expertise, wij noemen dit syncen. Het leidt tot de vernieuwende en gedurfde concepten die ons kenmerken.

De sync methode

Vastgoedvernieuwers

Urban Sync bestaat uit een uit een team van gedreven vastgoedprofessionals in verschillende disciplines. Vanaf het eerste initiatief kijken we met onze uiteenlopende blik naar dezelfde opgave.
Dit samenspel, ons plezier in het werk en ons uitgebreide netwerk resulteert in creatieve, haalbare en toekomstgerichte oplossingen.

We syncen op proces en inhoud

+
De sync methode

The Playground

‘Play is the highest form of research’ (Albert Einstein).
We spelen, ontdekken, onderzoeken en creëren! Zie onze playground met een actuele selectie van wat ons bezig houdt.

Gezonde Gebiedsontwikkeling: medicijn tegen stijgende zorgkosten?

Op 28 maart 2018 schreven Martijn van Winkelhof en Hanno Pijl een opiniestuk in Trouw. Hierin betoogden ze dat Leefstijlgeneeskunde nodig is voor een gewenste trendbreuk in de zorgkosten. Deze kosten stijgen elk jaar en zijn inmiddels opgelopen tot 100 miljard euro per jaar. Hiervan komt bijna de helft voor rekening van verpleging en medisch specialistische zorg.
Uit onderzoek blijkt dat Leefstijl bevordering kan zorgen voor een drastische daling van deze zorgkosten.
Toch wordt er nauwelijks geïnvesteerd in innovatie op het gebied van leefstijl programma’s.
Immers leefstijl levert geen business op voor de farmaceutische industrie.
Kan stedelijke ontwikkelaars met gezonde steden hier voor een oplossing zorgen?

Lees verder