Project De Binckhorst wordt groen!
Initiatief Gemeente Den Haag
Urban Sync teamleden
Leestijd 2 minuten

Al een aantal jaren ondergaat de Haagse Binckhorst een ingrijpende transformatie van industrieterrein naar stedelijke werk- en woonwijk. In de huidige ontwikkelplannen is nu nog weinig oog voor een groene inrichting en sociale samenhang. Om bij te dragen aan een levendige stadswijk gaat Urban Sync aan de slag als kwartiermaker op de Carweide. De CarWeide is een braakliggend stuk kavel dat de komende jaren gebruikt mag worden als een tijdelijke, groene ontmoetingsplek voor bewoners en andere gebruikers van de Binckhorst.  We doen dit samen met I’M BINCK, het Huygens Lab en de gemeente Den Haag.  

Feestelijke opening 

Op 15 september 2021 werd de CarWeide officieel geopend door wethouder Hilbert Bredemeijer. Bezoekers konden vervolgens hun wensen achterlaten voor het terrein. De eerste activiteiten zullen in het teken van de inrichting staan. Dit doen we door het herplanten van bomen die weg moeten uit de Binckhorst vanwege de ontwikkelplannen. Op de opening waren ook scholieren van het Corbulo College (Voorburg) aanwezig om een start te maken met de ‘’binckbakken’’. Een eerste ontwerp werd overhandigd aan de wethouder. 

Binckbakken 

Als onderdeel van het kwartiermaken zijn we gestart met het maken van 50 binckbakken. In de binckbakken worden planten en boompjes geplaatst. De plantenbakken zullen ‘’rondzweven’ door de Binckhorst en uiteindelijk ergens permanent landen. De binckbakken worden ontworpen en gemaakt door leerlingen van het Corbulo College in samenwerking met het Huygens lab, Luca van Slagmaat en maakbedrijven uit de Binckhorst.