Project Gebruikersparticipatie Rustruimten Schiphol
Architecten Urbanberry Design
Urban Sync teamleden
Leestijd 2 minuten

Luchthaven Schiphol in Amsterdam is net een stad op zichzelf. Urban Sync heeft voor Schiphol Group een aanpak ontwikkeld voor het ophalen van gebruikerswensen ten behoeve van het verbeteren van 130 rustruimtes van o.a. beveiligers, schoonmaakpersoneel en bagageafhandelaren, verdeeld over heel Schiphol. Het opzetten en testen van deze aanpak gebeurde tussen oktober 2022 en mei 2023.  

In 2022 haalden de rustruimten van Schiphol het landelijke nieuws. Helaas bleken deze ondermaats te zijn. Zo schreef een nieuwssite: “En zo fris en fruitig als de reizigerslounges zijn, zo armoedig zijn de rustruimtes voor het beveiligingspersoneel”. Via de vakbonden CNV en FNV heeft het beveiligingspersoneel laten weten aan Schiphol dat ze nog niet te spreken zijn over de kwaliteit van hun lounges. Schiphol gaf aan de kritiek te herkennen en is nu volop bezig met de rustruimten. Als voorwaarde bij de verbouwing van de rustruimten stellen CNV en FNV dat gebruikers worden betrokken bij de nieuwe inrichting van hun ruimtes.  

Stap 1: Verkennen van de opdracht 

Urban Sync is gevraagd om met Schiphol Group en architect Urbaneberry een toolbox te ontwikkelen die kan helpen bij een snelle verbouwing van alle rustruimten. Deze toolbox moet bestaan uit inrichtingselementen die aansluiten bij de wensen en behoeftes van de gebruikers. Tijdens meerdere locatiebezoeken voerde Urban Sync gesprekken met gebruikers om die wensen en behoeften te ontdekken. Architectenbureau Urbanberry werkte deze informatie verder uit.  

Stap 2: Opzetten van de pilots 

Met Urban Sync in de lead zijn twee pilots uitgezet. In de eerste pilot maakten gebruikers in een mock-up ruimte kennis met de inrichtingselementen uit de toolbox. In de tweede pilot vroegen we gebruikers van 6 rustruimtes om hun input bij het inrichten van hun rustruimte.  

Stap 3: Uitvoering pilots 

In de mock-up ruimte keken we met gebruikers vanuit een human-centered design perspectief naar hoe de ontwikkelde toolbox aansluit bij hun behoeften. Al het meubilair en materiaal is door gebruikers in een lunch-setting onder de loep genomen. Het kan er mooi uitzien op papier, maar sluit het daadwerkelijk aan bij hoe het straks gebruikt gaat worden?   

Voor zes pilotruimtes is met beveiligers, bagage-afhandelaars en schoonmakers geëxperimenteerd met de participatiemethodiek. In online vragenlijsten gaven ze aan welk meubilair de voorkeur had, welke kleursamenstelling, en welke apparaten meer behoefte bestond.  

Stap 4: Overdracht & implementatie aanbevelingen 

Dankzij de pilots kon Schiphol op kleine schaal leren hoe ze eindgebruikers het beste kunnen betrekken bij de vernieuwing van de rustruimtes. De bevindingen van de pilots zijn gerapporteerd in verslagen met daarin heldere aanbevelingen en vervolgstappen. De aanpak wordt na de overdacht opgeschaald en uitgerold over de 130 rustruimten verspreid over Schiphol, zodat gebruikers snel pauze kunnen houden in een ruimte die ze verdienen.