Project MengelMoestuin
Buurtparticipatie Groene Matties
Eigenaar Staedion
Urban Sync teamleden
Leestijd 3 minuten

In 2020 is het MengelMoestuin project gestart door Groene Matties in het kader van de Regiodeal. Dit is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Den Haag en het Rijk met als doel om de leefbaarheid van Den Haag Zuid West te vergroten. Hiervoor werd in totaal 15 miljoen euro beschikbaar gesteld.  

Het doel van de MengelMoestuin is om een buurtmoestuin en groene community te starten en bestendigen die als voorbeeld en katalysator kan dienen voor stadslandbouwprojecten elders in Den Haag Zuid-West. Nu, drie jaar later, gaat Urban Sync in opdracht van Staedion en samen met andere partners zoals Fonds1818 en de gemeente Den Haag verder met het nastreven van dit doel. De focus ligt daarbij dit jaar op het verder bestendigen van de groene community en te onderzoeken hoe de maatschappelijke veerkracht van de leden vergroot kan worden door middel van de tuin.  

Bron: https://groenematties.nl/nieuws/selcan-en-yeter-kunnen-passie-voor-groen-kwijt-in-mengelmoestuin/ 

Om dit te bewerkstelligen organiseren we dit jaar verscheidene activiteiten in de moestuin. Te beginnen met het Lentefeest op 21 juni. Op die dag werd ook de Gulden Klinker toegekend aan de MengelMoestuin en ingestraat door de Gemeente Den Haag. Er zijn ook plannen om een buurtcamping te organiseren en later dit jaar zal het moestuinseizoen feestelijk worden afgesloten. Deze activiteiten hebben als doel om omwonenden met elkaar en met de plek te verbinden. Door ontmoeting te bevorderen en bijvoorbeeld samen te koken uit eigen moestuin ontstaat er binding met de plek en meer sociale cohesie onder bewoners. 

Fotograaf: Manon Tiessink 

Daarnaast gaan we analyseren hoe we de waarde die bewoners en vrijwilligers aan de Mengelmoestuin toevoegen zichtbaar kunnen maken. Wat kan hier tegenover komen te staan? Zijn er baan- en ontwikkelkansen die hieruit kunnen voortvloeien? Om erachter te komen hoe de maatschappelijke veerkracht van leden verder versterkt kan wordt er momenteel een rapport geschreven over baan- en ontwikkelkansen die stadslandbouwprojecten met zich mee brengen. Hiervoor wordt niet alleen naar het MengelMoestuin project gekeken, maar worden ook vergelijkbare projecten elders gebruikt als voorbeelden van hoe een gemeenschaps (moes)tuin de brede welvaart van gebruikers kan vergroten. 

Fotograaf: Manon Tiessink 

Deze veerkracht is daarnaast ook belangrijk omdat het project op den duur verplaatst zal moeten worden vanwege ontwikkelplannen in het gebied. Het idee is dat het project en de gemeenschap eromheen met deze verplaatsing mee kunnen bewegen en het project elders kunnen gaan voortzetten.  

Fotograaf: Bart van Vliet Bron: https://www.ad.nl/den-haag/zuidwest-weg-van-nieuwe-moestuin-een-plek-om-elkaar-te-ontmoeten~ab04b75e/ 

Bron: https://pressart.nl/de-mengelmoestuin/ 

Fotograaf: Manon Tiessink