Sync City: Meetbaar maken van gezondheid

Met onze 3D GIS tool Sync City maken we de impact van gezonde maatregelen in het ruimtelijk domein meetbaar, nu en in de toekomst. Hoe een buurt wordt ingericht en welke voorzieningen er zijn heeft impact op onze gezondheid. Dit kun je beredeneren maar dit kun je ook meten. Met onze 3D GIS tool Sync City (powered by Tygron) kan Urban Sync de gezonde impact van maatregelen op tal van onderwerpen in kaart brengen. Hoe staat het met de hittestress? Is de voedselomgeving gezond? Welke maatregelen kun je treffen om met groen de gezondheid te bevorderen?

Wij meten de huidige situatie op basis van wetenschappelijke inzichten én kunnen het effect van een toekomstig scenario in kaart brengen. Maar we gaan verder dan alleen meten: we begrijpen en analyseren op basis van data, met als doel een gezondere en meer leefbare wereld. Ons team blijft voortdurend op de hoogte van nieuwe inzichten, ontwikkelt innovatieve instrumenten en past deze kennis toe in al onze projecten.

1. We begrijpen

Met onze ruimtelijke gezondheidsscan analyseren we de inrichting van jouw stad, wijk of buurt en de invloed daarvan op de gezondheid van bewoners. We belichten alle facetten, zoals luchtkwaliteit, hittestress, groenvoorzieningen, beweegvriendelijkheid en meer. Met dit inzicht kun je weloverwogen besluiten nemen voor ruimtelijke inrichting en programma.

 

2. We analyseren

Onze betrokkenheid gaat verder dan begrijpen: we analyseren de huidige situatie in jouw omgeving. Door kansen en knelpunten te identificeren in een kansenkaart, krijgen we een gedetailleerd beeld van waar en hoe de leefomgeving gezonder kan worden.

Maak jouw omgeving gezonder!

Benieuwd hoe de inrichting van uw stad, wijk of buurt de gezondheid van uw inwoners beïnvloedt? Ontdek hoe wij u kunnen bijstaan. Download hieronder de uitgebreide uitleg van onze aanpak en tarieven voor een gezondere toekomst.

Download nu de flyer

3. Meten is weten

De meest succesvolle plannen voor een gezonde leefomgeving worden met alle betrokkenen samen gemaakt. Met onze maatwerk oplossing stakeholderanalyse worden gezonde doelstellingen inzichtelijk en haalbaar. Onze scenarioanalyse FutureFit meet of jouw gezonde plannen daadwerkelijk het verschil gaan maken.

4. Gezond advies

De invloed van ruimtelijke ontwikkeling op gezondheid komt steeds meer onder de aandacht. Beleidsmakers zijn op zoek naar manieren om dat goed te borgen in hun aanpak. Urban Sync biedt deskundig advies om gezondheid op te nemen als thema bij ruimtelijk beleid en bij het ontwerpen van een gezonde uitvraag naar de markt. Wij brengen mensen, thema’s, instanties en wetenschap samen op integrale, innovatieve en efficiënte wijze.

Whitepaper

Download de Sync City: Meetbaar maken van gezondheid whitepaper