Conceptontwikkeling

Gezonde gebiedsontwikkeling vereist doordachte concepten die zorgen voor maatschappelijke meerwaarde. Oftewel, een helder plan over hoe een gebied eruit komt te zien en wat nodig is om dit te realiseren. Dat concept ontwikkelen we met bewoners, bedrijven en overheden. We luisteren naar de wensen en dromen van alle stakeholders, zodat het gebied hen in staat stelt om zo gezond mogelijk te leven. Denk hierbij aan gezinsvriendelijke hoogbouw, een studentencomplex met op de begane grond een horecagelegenheid die voor banen zorgt of een gezonde woonwijk waar je vijf jaar ouder wordt dan gemiddeld. Samen laten we alle puzzelstukken in elkaar vallen.

1. Het probleem en de mensen snappen: een luisterend oor

Een gezond gebied begint bij een impactvol concept. Een impactvol concept ontstaat niet zomaar: het vraagt om kennis van de gebouwen, de gebieden én van de mensen. Het kan uitdagend zijn om te weten waar je moet beginnen, en hoe je gezondheid mee kan nemen in dit concept. Omdat wij de mensen, de stenen én het thema gezondheid kennen, helpen wij vastgoedpartijen en gemeenten om de beoogde impact te kunnen meenemen en realiseren in het plan. We beginnen onze trajecten altijd met een luisterend oor. We halen input op bij meerdere stakeholders en begrijpen zo het probleem én de mensen.

2. Plan van Aanpak: robuust en flexibel

Met het probleem en de doelstellingen goed in de vingers, werken we samen met jou aan een passend plan van aanpak. In ons plan van aanpak maken we de complexe processen simpel en behapbaar, door ze in duidelijke tussenstappen op te delen. In die tussenstappen gebruiken we creatieve methodes om tot het beoogde resultaat te komen.
In een goed plan van aanpak komen inhoud en proces samen: het plan leidt tot het gewenste inhoudelijke resultaat, mede door de juiste procesbeheersing. Het resultaat is een robuust en flexibel plan van aanpak, dat in staat is mee te bewegen met de weerbarstige realiteit.

3. Uitvoering: out of the box naar een gedragen concept

Het plan van aanpak is het startsignaal voor de uitvoering. De creatieve uitdaging kan beginnen! Samen met jou en andere betrokkenen gaan we aan de slag om het concept concreet uit te werken. Ontwerpen, visualiseren en creatief schrijven komen hier bij elkaar en leunen allemaal op prettige en gestroomlijnde samenwerking. Om het concept inhoudelijk vorm te geven, gaan we bijvoorbeeld aan de slag in één of meerdere brainstormsessies met elkaar en met stakeholders.
Hierin dwingen wij deelnemers om out of the box na te denken over het onderwerp en creëren we draagvlak voor vernieuwende oplossingen met concrete gebruikers en huurders. Denk aan een buurtrestaurant dat jongeren uit de buurt een baan en opleiding helpt, of een ambachtshuis met
lokale ambachtelijke maakbedrijven. Wij gebruiken onze expertise en ons netwerk in gezonde gebiedsontwikkeling om financieel haalbare concepten te maken, met concrete huurders en maatschappelijke impact.

4. Resultaat: doordacht concept, gezond gebied

Het resultaat is een inspirerend concept waarin de mens, gezondheid en het behalen van beoogde doelstellingen centraal staan. Onze concepten zijn concreet en aansprekend voor stakeholders omdat ze uitgewerkt zijn vanuit de mens en wat nodig is om als mens gezond en gelukkig te leven.
In onze concepten nemen wij onze ervaringen vanuit participatie- en co-creatietrajecten mee. De gebruiker heeft zo altijd een essentiële rol in de vormgeving van het concept. Ook nemen wij de kennis van onze research & development trajecten mee, zodat de laatste ontwikkelingen binnen gezonde gebiedsontwikkeling ook een plek krijgen. Daarnaast maken we concepten haalbaar door concrete afspraken met huurders en gebruikers te maken. Waar nodig beginnen we met placemaking om zo de toekomstige invulling te kunnen testen in de praktijk.

Whitepaper

Download de Conceptontwikkeling whitepaper