Expert meetbaarheid en gezondheid, Sync City

Evy de Kort

Met haar expertise in gezond stedelijk leven begrijpt Evy als geen ander hoe belangrijk het is om de ruimtelijke en sociale aspecten van gezondheid met elkaar in verbinding te brengen. Haar analytisch vermogen en open blik worden ingezet bij identificeren van gezondheidskansen binnen Sync City. Haar analytisch vermogen en open blik worden ingezet om te meten met welke ingrepen in het stedelijk weefsel maximale geondheidswinst behaald kan worden.

Evy is gedreven en streeft ernaar om met een wetenschappelijke benadering complexe en integrale opgaven voor gezond stedelijk leven tot de kern te ontrafelen.