Conceptontwikkelaar

Per Prins

De combinatie van een achtergrond in technische planologie en een hart voor duurzaamheid en groen kan Per het ruimtelijk domein gezonder en toekomstbestendiger doen maken. De technische achtergrond en het analytische denkvermogen wordt ingezet bij het verbeteren van het Sync City Dashboard.

Door de brede interesse van Per heeft hij tijdens zijn studies een wijde blik gehouden. Dit tezamen met het holistisch wereldbeeld zorgt voor het gemakkelijk overzien van de volledige situatie en de verschillende belangen in een gebied. Met meerdere stages bij zowel grote als kleine lokale overheden heeft hij ervaring opgedaan in beleidsvoering.


per@urbansync.nl
0610722240