Project Herontwikkeling Havenkwartier Rijswijk 
Initiatief Gemeente Rijswijk
No items found
Leestijd 3 minuten

Als voormalig bedrijventerrein is het Havenkwartier een versteende wijk met veel leegstand. Je kent het gebied wellicht als de locatie met het voormalige Sijthoff gebouw naast de A13.  

Tegenwoordig is de grootse allure van het gebied ver te zoeken. 

“Het Havenkwartier in de Rijswijkse Plaspoelpolder moet aangepakt worden. Het is nu een gebied met veel leegstaande kantoren en dat biedt een voedingsbodem voor ondermijning. Leegstaande panden worden vernield of gebruikt voor beschadigende activiteiten,aldus Rijswijk TV. 

Grote potentie 

Het gebied heeft een grote potentie voor wonen, werken en horeca door de goede bereikbaarheid en de ligging aan het water. Het Havenkwartier verandert de komende jaren in een levendige, groene stadswijk waar bedrijvigheid, wonen en recreëren bij elkaar horen.
Het wordt een plek waar mensen graag komen werken en fijn kunnen wonen. Een toekomstbestendige plek, waar je heerlijk kunt fietsen of wandelen langs het vele groen. Waar je tijd aan of zelfs óp het water kunt doorbrengen. Door 2.500 woningen te bouwen en de omgeving te verrijken met groen, natuur, recreatie en horeca, wordt Het Havenkwartier een uniek stadsdeel aan de Vliet waar iedere Rijswijker graag komt.

De gebiedsontwikkeling Havenkwartier was al ruim een jaar in ontwikkeling toen Urban Sync werd gevraagd om het proces met de ontwikkelaars te stroomlijnen en te zorgen voor bestuurlijke borging van de ontwikkeling. Ben was als procesmanager verantwoordelijk voor de afstemming tussen gemeentebestuur, ontwikkelaars en ambtelijke organisatie. Zijn opdracht: zorg dat de plannen op papier daadwerkelijk worden gerealiseerd en zorg voor een soepele samenwerking tussen overheid en marktpartijen.  

Conceptontwikkeling UrbanParks (VanWonen) 

Ontwikkeling Harbour Park/Indola Fabriek (Ridge en Dev_real estate) 

Sijthoff locatie (SB Projects) 

Het Havenkwartier komt vanuit een integrale ontwikkelvisie (Ontwikkelkader Havenkwartier) tot stand, in overleg en samenwerking met private partijen, elk met hun individuele ontwikkeling. Dit vereist dus goede afstemming en timing voor de contracten (IOK’s en AOK’s), de verschillende bestemmingsplannen en de inrichting van de openbare ruimte. Urban Sync heeft dit proces mede gestroomlijnd en uitgevoerd in 5 heldere stappen: 

  1. We beginnen met een verkenning van de belangen van alle stakeholders: de gemeente, ontwikkelaars, ontwerpers en omwonenden; 
  2. Gelijktijdig maken we een analyse van alle reeds vastgestelde kaders en afspraken; 
  3. De bevindingen van stappen 1 en 2 tonen duidelijk welke kaders wel en niet uitvoerbaar zijn.  
  4. De vierde stap is het maken van een duidelijke visie op de samenwerking. “Gebiedsontwikkeling is net een Tango, je danst samen met je partner(s). Als je teveel op jezelf bent gericht komt er nooit een flow in de samenwerking en is het eindresultaat onder de maat”. 
  5. Tot slot maken we samen met overheid en marktpartijen een samenwerkingskader. Binnen Urban Sync noemen we dit “Syncen op inhoud”. Belangrijk is dat het helder is wie wanneer welke stappen zet, en wat het resultaat hiervan is. 

 

Resultaat

De strakkere fasering en prioritering geeft rust en duidelijkheid. Hierdoor weten de betrokken partijen beter wat van hen wordt verwacht, en wat ze van elkaar mogen verwachten. Zorgvuldigheid gaat voor snelheid, met een mooi resultaat: een levendige, groene stadswijk waar bedrijvigheid, wonen en recreëren bij elkaar horen.