Leestijd 3 minuten

Rijswijk Pasgeld 

De gemeente Rijswijk heeft de ambitie om RijswijkBuiteneen nieuwe, duurzame woonwijk in aanbouw – verder te ontwikkelen als groenstedelijke woonomgeving. Hierbij zijn thema’s als groen, ecologie, water en klimaat niet alleen belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van de wijk, maar ook voor de ontwikkeling van Rijswijk als geheel. 

Naast het creëren van een prettige woonomgeving, wil Rijswijk ook een gezonde leefomgeving bieden. Het gebied Pasgeld biedt Rijswijk en de wijde omgeving een aantal unieke mogelijkheden die de komende tijd verder worden verkend. Het gebied bestaat uit Pasgeld-West (gelegen tussen spoor en Lange Kleiweg) en Pasgeld-Oost (gelegen tussen de Lange Kleiweg en het Schiekanaal). 

Rol van Urban Sync 

Urban Sync is als procesmanagers gevraagd om het co-creatie proces vorm te geven.  

Er speelt zeer veel in het gebied: 

  • Watercompensatie van de verbreding van de A4
  • Ontwikkeling van het sportpark 
  • Ontwikkeling van Pasgeld oost en west met een combinatie van landschapsinrichting en c.a. 1100 woningen
  • Een toekomstvisie voor het TNO terrein

Om overzicht, structuur en een participatietraject te faciliteren is er gekozen om te werken op basis van een schetsboek. 

Stapel Schetsboek Pasgeld

Stand van zaken 

Om recht te doen aan de unieke eigenschappen en mogelijkheden van het gebied en aan de inbreng van belanghebbenden daarin, is de gemeente Rijswijk een participatietraject gestart met de huidige bewoners en ontwikkelaars in het gebied. De bewoners zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Pasgeld, onderdeel van de Contactgroep Rijswijk-Zuid die de buurt al sinds 1975 vertegenwoordigt.
De Rijswijkse gemeenteraad heeft daartoe in juni 2020 het  participatietraject voor Pasgeld  vastgesteld. Doel hiervan is om belanghebbenden in en buiten het gebied mee te laten denken over de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Wie die partijen precies zullen zijn en over welke onderwerpen kan worden meegedacht, wordt de komende tijd door deze drie partijen in een co-creatie proces in kaart gebracht. 

Schetsboek Pasgeld opgeslagen op hoofdstuk 2

 

De participatie heeft betrekking op de integraliteit van het ontwikkelproces in Pasgeld en een nadere uitwerking voor de deelgebieden Pasgeld-West en Pasgeld-Oost, inclusief het slagenlandschap maar met uitzondering van de TNO-locatie. Voor de twee deelgebieden gelden verschillende kaders. Zo ligt er voor Pasgeld-West al een vastgesteld bestemmingsplan. Voor Pasgeld-Oost is er sprake van een exploitatieovereenkomst met de huidige grondeigenaar Synchroon.
De komende maanden werken de werkgroep Pasgeld, de gemeente Rijswijk en de betrokken projectontwikkelaars samen aan een zogeheten Discussienota. In de Discussienota worden proces en inhoud van de participatie beschreven.  

Online participatietraject

Het gehele co-creatie traject wordt (door de COVID-19 beperkingen) met name online georganiseerd.

Alle recente informatie staat op www.schetsboekpasgeld.nl

Dag van Pasgeld

Op 26 juni organiseerde de Gemeente Rijswijk samen met het projectteam van Urban Sync de Dag van Pasgeld. Zo’n 60 deelnemers liepen een wandelroute door Pasgeld. Op de wandelroute waren verschillende Pasgeldposten waar de deelnemers konden luisteren naar korte presentaties over het desbetreffende gebied. Daarnaast was er voldoende ruimte voor vragen en het voeren van een gesprek.
Een uitgebreid verslag van de Dag van Pasgeld leest u hier.

Bekijk deze video voor een terugblik van de Dag van Pasgeld.