Door alle technologische ontwikkelingen is het mogelijk om steeds meer beslissingen te maken op basis van data. Dit draagt bij aan het minimaliseren van fouten en beter onderbouwde ontwerpen. Daarom ontwikkelden wij samen met architecten, adviseurs, ict’ers en ingenieurs het Sync City Dashboard. Met dit 3D-ontwikkelmodel toetsen we met data de huidige en toekomstige situatie van gebieden op diverse aspecten, zoals wateroverlast, hittestress en geluid. Zo kunnen we ontwerpen beoordelen op de bijdragen aan de gewenste doelstellingen.

Gezond en gelukkig leven willen we allemaal wel. Maar het gaat niet vanzelf. Het vereist een bepaald gedrag. De omgeving waarin we ons bewegen, is van grote invloed op ons gedrag. Veel handelingen zijn echter onbewust. We kiezen vaker met ons hart dan met ons hoofd. Mensen zeggen wat ze denken maar doen wat ze voelen. Daarom werken we met het RIVM, universiteiten en kennisinstellingen feiten rondom gezonde gebiedsontwikkeling uit. Met die kennis ontwikkelen we gebieden waarbij gezond gedrag automatisch wordt gestimuleerd.

Gezonde gebieden ontwikkel je samen. Verbinden is dan ook onze kracht. Dit doen we door middel van co-creatie, een manier van samenwerken waarbij alle stakeholders invloed hebben op het proces en eindresultaat. Dit betekent dat we bewoners en ondernemers in een gebied niet alleen informeren, maar ook uitnodigen om mee te denken. Wat vind jij belangrijk in de wijk? Wat is je lievelingsplek? Waar voel je je onveilig? Degelijke vragen beantwoorden we door activiteiten waarmee wij de energie en kracht van de lokale gemeenschap mobiliseren. Zoals creatieve tentoonstellingen, speurtochten en informatieve bijeenkomsten.

Voor het ontwikkelen van gezonde gebieden is daadkrachtig procesmanagement cruciaal. Het is een must dat projecten soepel verlopen en de neuzen dezelfde kant op staan. Door onze jarenlange ervaring op het gebied van procesmanagement weten wij als geen ander hoe we dit voor elkaar krijgen. Wij kijken vanuit economisch, wetenschappelijk en sociaal perspectief naar de haalbaarheid en zorgen voor een duidelijk plan van aanpak.

Gezonde gebiedsontwikkeling vereist doordachte concepten. Oftewel, een helder plan over hoe een gebied eruit komt te zien en wat ervoor nodig is om dit te realiseren. Dat concept ontwikkelen we met bewoners, bedrijven en overheden. We luisteren naar de wensen en dromen van alle stakeholders. Denk hierbij aan gezinsvriendelijke hoogbouw, een studentencomplex met op de begane grond een horecagelegenheid die voor banen zorgt en een gezonde woonwijk waar je vijf jaar ouder wordt dan gemiddeld. Samen laten we alle puzzelstukken in elkaar vallen.