terug naar overzicht
No items found
Project Data gestuurd
No items found
Leestijd < 1 minuut

Door alle technologische ontwikkelingen is het mogelijk om steeds meer beslissingen te maken op basis van data. Dit draagt bij aan het minimaliseren van fouten en beter onderbouwde ontwerpen. Daarom ontwikkelden wij samen met architecten, adviseurs, ict’ers en ingenieurs het Sync City Dashboard. Met dit 3D-ontwikkelmodel toetsen we met data de huidige en toekomstige situatie van gebieden op diverse aspecten, zoals wateroverlast, hittestress en geluid. Zo kunnen we ontwerpen beoordelen op de bijdragen aan de gewenste doelstellingen.