Gezond en gelukkig leven willen we allemaal wel. Maar het gaat niet vanzelf. Het vereist een bepaald gedrag. De omgeving waarin we ons bewegen, is van grote invloed op ons gedrag. Veel handelingen zijn echter onbewust. We kiezen vaker met ons hart dan met ons hoofd. Mensen zeggen wat ze denken maar doen wat ze voelen. Daarom werken we met het RIVM, universiteiten en kennisinstellingen feiten rondom gezonde gebiedsontwikkeling uit. Met die kennis ontwikkelen we gebieden waarbij gezond gedrag automatisch wordt gestimuleerd.