Bijdragen aan een gezonde en prettige leefomgeving voor iedereen. Dat is Manon’s missie. Met een achtergrond in antropologie en sociologie richt zij zich het liefst op bottom-up initiatieven voor gezonde gebiedsontwikkeling en hoe je bewoners en gebruikers hiervoor kan mobiliseren. Lokale impact, daar is het haar om te doen! Zelf is ze kwartiermaker in de Haagse Schilderswijk waar ze al jaren met plezier woont. Manon is verder een all-round projectmanager met een ‘learning by doing’ mentaliteit. Ze heeft ruimschoots ervaring in de acquisitie, ontwikkeling en uitvoering van projecten. Manon is een echt rasoptimist, ondernemend en verbinder.

Met haar multidisciplinaire achtergrond in vastgoedmanagement en wetenschapscommunicatie weet Nina als geen ander hoe processen rondom gebiedsontwikkeling op de beste manier vormgegeven kunnen worden. Haar brede interesse en ervaring als adviseur voor diverse (semi)publieke organisaties sluit goed aan bij de diversiteit aan kennis die nodig is om een gebied te ontwikkelen.

Nina zet zich in voor het actief betrekken van alle betrokken stakeholders en in het bijzonder de gebruiker, om zo de best passende omgeving te creëren waar mensen zich écht thuis voelen. Hierbij zet ze haar creativiteit graag in om ingewikkelde processen gemakkelijk toegankelijk en leuk te maken.

Onze steden staan voor een enorm grote opgave: we moeten verduurzamen, natuurinclusief ontwerpen en betaalbaar blijven wonen. Iedere dag zet ik mij met veel plezier in om samen met bewoners tot een mooie oplossing te komen.

If you are not prepared to fail, you will never come up with something new” is een quote die ik steeds meer ben gaan waarderen. Concept- en gebiedsontwikkeling is een iteratief en dynamisch proces waarbij je met een idee begint en eindigt met een goed gedragen plan. De weg ernaartoe bestaat uit stuklopen, aanpassen en opnieuw beginnen.

Met mijn ervaring in dit proces help ik organisaties hun doelen te behalen.

Erik is een snelle denker die aan een half woord genoeg heeft voor een heel concept. Met een gecombineerde achtergrond van bouwkunde, planologie en urban strategies & design schakelt hij gemakkelijk tussen schaalniveaus. Zo kan hij grote concepten vertalen naar concrete ideeën die hij vervolgens het liefste mee helpt om te zetten in realiteit. Daarbij gebruikt hij praktisch ontwerp om ideeën tastbaar te maken en over te brengen.

Midden in het aardbevingsgebied heeft Erik veel ervaring opgedaan met complexe dossiers. Hij weet hoe je helder en eerlijk blijft communiceren, moet blijven luisteren, en bovenal de mens niet uit het oog te verliest.

Werken aan verrassende en integrale oplossingen met een toekomstvisie; Esther stelt de mens centraal, zonder de andere belanghebbenden uit het oog te verliezen, creatief, positief en realistisch.

“Droom groot, ook als je klein begint, wat is het ideaal, wat is je doel? Wat ik het doe, is deze ambitie omzetten naar een haalbaar plan, zonder die droom uit het oog te verliezen.”

Esther heeft als architect ruime ervaring met het ontwerpen van gebouwen voor wonen, werken en leren, duurzame architectuur en uitdagende groene buitenruimten voor en met kinderen. Ze houdt van bouwen aan een omgeving waar iedereen zijn plek kan vinden, van ruimte scheppen en mogelijkheden creëren, door te focussen op de kansen en kwaliteiten. Ze kent het speelveld van bouwers en ontwikkelaars, maar ook de wensen van de gebruikers van gebouwen en gebieden. Door te vragen, verbinden en verbeelden brengt ze de wensen en ambities van de stakeholders bij elkaar.

Bart is een ervaren conceptontwikkelaar en stadmaker. Sinds april 2022 is Bart werkzaam voor Urban Sync, en hiervoor werkte hij 17 jaar als zelfstandig ondernemer. Hij heeft een talent om coalities en samenwerkingen te smeden en om deze om te zetten tot actie, mooie projecten en goede teams. Hij heeft meerdere bedrijfsverzamelgebouwen en straten (bloeiplaatsen en bloeistraten) bedacht en opgezet in Amsterdam. Bart heeft als investeerder op eigen risico een succesvolle club en restaurant ontwikkeld, met een bijbehorende buurttuin en vele kunstprojecten in de binnen en buitenruimten. Hierbij heeft hij veel ervaring opgebouwd met alle aspecten van ontwikkelen (inclusief Tenders winnen), samen met investeerders, gebiedseigenaren, architecten, jeugdig publiek, kunstenaars, andere creatieven en allerhande eventorganisatoren, maar ook met gemeenteonderdelen en maatschappelijke organisaties.

De combinatie van een achtergrond in technische planologie en een hart voor duurzaamheid en groen kan Per het ruimtelijk domein gezonder en toekomstbestendiger doen maken. De technische achtergrond en het analytische denkvermogen wordt ingezet bij het verbeteren van het Sync City Dashboard.

Door de brede interesse van Per heeft hij tijdens zijn studies een wijde blik gehouden. Dit tezamen met het holistisch wereldbeeld zorgt voor het gemakkelijk overzien van de volledige situatie en de verschillende belangen in een gebied. Met meerdere stages bij zowel grote als kleine lokale overheden heeft hij ervaring opgedaan in beleidsvoering.

Ze zeggen dat je je stages zorgvuldig moet kiezen; wie weet ga je er ooit aan de slag. En zo geschiedde: Bijna 7 jaar geleden – toen Urban Sync 4 man sterk was – werkte ik als stagiair ruimtelijke ontwikkeling aan de eerste stedelijke concepten. Destijds een leuke vingeroefening, nu uitdagend werk waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Mijn achtergrond in projectmanagement helpt me om nuchter naar de opgaaf te kijken en een realistisch, maar inspirerend concept neer te leggen.