Bijdragen aan een gezonde en prettige leefomgeving voor iedereen. Dat is Manon’s missie. Met een achtergrond in antropologie en sociologie richt zij zich het liefst op bottom-up initiatieven voor gezonde gebiedsontwikkeling en hoe je bewoners en gebruikers hiervoor kan mobiliseren. Lokale impact, daar is het haar om te doen! Zelf is ze kwartiermaker in de Haagse Schilderswijk waar ze al jaren met plezier woont. Manon is verder een all-round projectmanager met een ‘learning by doing’ mentaliteit. Ze heeft ruimschoots ervaring in de acquisitie, ontwikkeling en uitvoering van projecten. Manon is een echt rasoptimist, ondernemend en verbinder.

Onze steden staan voor een enorm grote opgave: we moeten verduurzamen, natuurinclusief ontwerpen en betaalbaar blijven wonen. Iedere dag zet ik mij met veel plezier in om samen met bewoners tot een mooie oplossing te komen.

If you are not prepared to fail, you will never come up with something new” is een quote die ik steeds meer ben gaan waarderen. Concept- en gebiedsontwikkeling is een iteratief en dynamisch proces waarbij je met een idee begint en eindigt met een goed gedragen plan. De weg ernaartoe bestaat uit stuklopen, aanpassen en opnieuw beginnen.

Met mijn ervaring in dit proces help ik organisaties hun doelen te behalen.

Erik is een snelle denker die aan een half woord genoeg heeft voor een heel concept. Met een gecombineerde achtergrond van bouwkunde, planologie en urban strategies & design schakelt hij gemakkelijk tussen schaalniveaus. Zo kan hij grote concepten vertalen naar concrete ideeën die hij vervolgens het liefste mee helpt om te zetten in realiteit. Daarbij gebruikt hij praktisch ontwerp om ideeën tastbaar te maken en over te brengen.

Midden in het aardbevingsgebied heeft Erik veel ervaring opgedaan met complexe dossiers. Hij weet hoe je helder en eerlijk blijft communiceren, moet blijven luisteren, en bovenal de mens niet uit het oog te verliest.

Met haar expertise in gezond stedelijk leven begrijpt Evy als geen ander hoe belangrijk het is om de ruimtelijke en sociale aspecten van gezondheid met elkaar in verbinding te brengen. Haar analytisch vermogen en open blik worden ingezet bij identificeren van gezondheidskansen binnen Sync City. Sync City is een initiatief van Urban Sync dat zich specialiseert in het toetsen van ruimtelijke ingrepen en het effect hiervan op onze gezondheid.

Evy zet zich in om alle betrokken bij gebiedsontwikkeling te betrekken om zo een gezonde leefomgeving te creëren waarin iedereen zich thuis voelt, mee kan doen en zijn of haar talenten kan ontplooien.

Bart is een ervaren conceptontwikkelaar en stadmaker. Sinds april 2022 is Bart werkzaam voor Urban Sync, en hiervoor werkte hij 17 jaar als zelfstandig ondernemer. Hij heeft een talent om coalities en samenwerkingen te smeden en om deze om te zetten tot actie, mooie projecten en goede teams. Hij heeft meerdere bedrijfsverzamelgebouwen en straten (bloeiplaatsen en bloeistraten) bedacht en opgezet in Amsterdam. Bart heeft als investeerder op eigen risico een succesvolle club en restaurant ontwikkeld, met een bijbehorende buurttuin en vele kunstprojecten in de binnen en buitenruimten. Hierbij heeft hij veel ervaring opgebouwd met alle aspecten van ontwikkelen (inclusief Tenders winnen), samen met investeerders, gebiedseigenaren, architecten, jeugdig publiek, kunstenaars, andere creatieven en allerhande eventorganisatoren, maar ook met gemeenteonderdelen en maatschappelijke organisaties.

Met een achtergrond in de Ruimtelijke Ontwikkeling weet Sandra maar al te goed welke stedelijke opgaven er spelen. Ze ziet het als een uitdaging om de wensen en eisen van bewoners en stakeholders te verzamelen en deze te vertalen naar een goed afgewogen ontwerp. Haar interesse en kennis liggen bij klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, vergroening van de stad en gezonde stedelijke gebiedsontwikkeling.

Naast haar werk bij Urban Sync zet ze zich ook in voor jongerenparticipatie bij Y-US. Ze praat mee als expert aan de vergadertafel (met de stem van jongeren in haar achterhoofd) én probeert jongeren te bereiken en enthousiasmeren om zelf mee te denken over hun wijk.

De combinatie van een achtergrond in technische planologie en een hart voor duurzaamheid en groen kan Per het ruimtelijk domein gezonder en toekomstbestendiger doen maken. De technische achtergrond en het analytische denkvermogen wordt ingezet bij het verbeteren van het Sync City Dashboard.

Door de brede interesse van Per heeft hij tijdens zijn studies een wijde blik gehouden. Dit tezamen met het holistisch wereldbeeld zorgt voor het gemakkelijk overzien van de volledige situatie en de verschillende belangen in een gebied. Met meerdere stages bij zowel grote als kleine lokale overheden heeft hij ervaring opgedaan in beleidsvoering.

Ze zeggen dat je je stages zorgvuldig moet kiezen; wie weet ga je er ooit aan de slag. En zo geschiedde: Bijna 7 jaar geleden – toen Urban Sync 4 man sterk was – werkte ik als stagiair ruimtelijke ontwikkeling aan de eerste stedelijke concepten. Destijds een leuke vingeroefening, nu uitdagend werk waar ik mijn creativiteit in kwijt kan. Mijn achtergrond in projectmanagement helpt me om nuchter naar de opgaaf te kijken en een realistisch, maar inspirerend concept neer te leggen.