Sanne zet haar analytisch vermogen in binnen projecten, maar is daarnaast ook verbinder. Zij zet strategieën uit met alle partijen die bij een ontwikkeling betrokken zijn, zoals bewoners, bedrijven, gemeenten, ontwikkelaars en beleggers. Haar kracht ligt bij het bijeenbrengen van verschillende belangen binnen een project. Zij begeleidt participatie en co-creatietrajecten, heeft verschillende tendertrajecten gewonnen en is ook de drijvende kracht achter Sync City. Met Sync City heeft Urban Sync de ambitie om meetbaar te maken op welke manier ruimtelijke ingrepen effect hebben op onze gezondheid.

Zij geeft een project focus en ontwerpt de structuur waarin projecten worden uitgevoerd. Door haar ervaring als jurist in een corporate omgeving kan zij goed overweg met professionele partijen in de vastgoedwereld maar zij beheerst ook de taal van de gemeenschap. Zij is gedreven, consciëntieus, enthousiast en kan goed mensen en situaties inschatten.

Met haar expertise in gezond stedelijk leven begrijpt Evy als geen ander hoe belangrijk het is om de ruimtelijke en sociale aspecten van gezondheid met elkaar in verbinding te brengen. Haar analytisch vermogen en open blik worden ingezet bij identificeren van gezondheidskansen binnen Sync City. Haar analytisch vermogen en open blik worden ingezet om te meten met welke ingrepen in het stedelijk weefsel maximale geondheidswinst behaald kan worden.

Evy is gedreven en streeft ernaar om met een wetenschappelijke benadering complexe en integrale opgaven voor gezond stedelijk leven tot de kern te ontrafelen.

Met zijn opleiding als technisch planoloog en een hart voor duurzaamheid en groen wil Per het ruimtelijk domein gezonder en toekomstbestendiger maken. Bij Urban Sync zet hij zijn technische achtergrond, analytisch denkvermogen en affiniteit met ICT in bij het meetbaar maken van gezondheid in het ruimtelijk domein.

Per heeft een brede interesse en een open geest. Dit tezamen met een holistisch wereldbeeld zorgt ervoor dat hij verschillende vraagstukken aan elkaar kan koppelen. Gezondheid, duurzaamheid, groen, mobiliteit zijn volgens Per allemaal thema’s die met elkaar verbonden zijn.