In 2020 is het MengelMoestuin project gestart door Groene Matties in het kader van de Regiodeal. Dit is een samenwerkingsproject tussen de gemeente Den Haag en het Rijk met als doel om de leefbaarheid van Den Haag Zuid West te vergroten. Hiervoor werd in totaal 15 miljoen euro beschikbaar gesteld.  

Het doel van de MengelMoestuin is om een buurtmoestuin en groene community te starten en bestendigen die als voorbeeld en katalysator kan dienen voor stadslandbouwprojecten elders in Den Haag Zuid-West. Nu, drie jaar later, gaat Urban Sync in opdracht van Staedion en samen met andere partners zoals Fonds1818 en de gemeente Den Haag verder met het nastreven van dit doel. De focus ligt daarbij dit jaar op het verder bestendigen van de groene community en te onderzoeken hoe de maatschappelijke veerkracht van de leden vergroot kan worden door middel van de tuin.  

Bron: https://groenematties.nl/nieuws/selcan-en-yeter-kunnen-passie-voor-groen-kwijt-in-mengelmoestuin/ 

Om dit te bewerkstelligen organiseren we dit jaar verscheidene activiteiten in de moestuin. Te beginnen met het Lentefeest op 21 juni. Op die dag werd ook de Gulden Klinker toegekend aan de MengelMoestuin en ingestraat door de Gemeente Den Haag. Er zijn ook plannen om een buurtcamping te organiseren en later dit jaar zal het moestuinseizoen feestelijk worden afgesloten. Deze activiteiten hebben als doel om omwonenden met elkaar en met de plek te verbinden. Door ontmoeting te bevorderen en bijvoorbeeld samen te koken uit eigen moestuin ontstaat er binding met de plek en meer sociale cohesie onder bewoners. 

Fotograaf: Manon Tiessink 

Daarnaast gaan we analyseren hoe we de waarde die bewoners en vrijwilligers aan de Mengelmoestuin toevoegen zichtbaar kunnen maken. Wat kan hier tegenover komen te staan? Zijn er baan- en ontwikkelkansen die hieruit kunnen voortvloeien? Om erachter te komen hoe de maatschappelijke veerkracht van leden verder versterkt kan wordt er momenteel een rapport geschreven over baan- en ontwikkelkansen die stadslandbouwprojecten met zich mee brengen. Hiervoor wordt niet alleen naar het MengelMoestuin project gekeken, maar worden ook vergelijkbare projecten elders gebruikt als voorbeelden van hoe een gemeenschaps (moes)tuin de brede welvaart van gebruikers kan vergroten. 

Fotograaf: Manon Tiessink 

Deze veerkracht is daarnaast ook belangrijk omdat het project op den duur verplaatst zal moeten worden vanwege ontwikkelplannen in het gebied. Het idee is dat het project en de gemeenschap eromheen met deze verplaatsing mee kunnen bewegen en het project elders kunnen gaan voortzetten.  

Fotograaf: Bart van Vliet Bron: https://www.ad.nl/den-haag/zuidwest-weg-van-nieuwe-moestuin-een-plek-om-elkaar-te-ontmoeten~ab04b75e/ 

Bron: https://pressart.nl/de-mengelmoestuin/ 

Fotograaf: Manon Tiessink 

Tuut tuut talud! Het pop-up café van Moerwijk, Den Haag.

In opdracht van de gemeente Den Haag en Groen Matties zet Urban Sync zich in om hun wens waar te maken, namelijk het vormen van één grote vriendengroep die samenwerkt aan een mooi, groen en gezond Den Haag Zuidwest. Zo gaan wij aan de slag op een talud op de Sara Burgerhartweg in Moerwijk. Nu nog een eenvoudige groenstrook aan het water, maar hopelijk over een aantal jaren een bruisende groene ontmoetingsplek voor en door bewoners.

We starten met het organiseren van verschillende evenementen. Dit brengt buurtbewoners samen, laat ze met elkaar en het talud kennismaken. Tijdens deze evenementen denken bewoners ook mee over de invulling van het talud. Dit gebeurd geheel in een stijl die aansluit bij de plek en de bewoners. Hierbij zorgen we ervoor dat de participatiedagen zichtbaar en herkenbaar zijn.

Voor ons eerste evenement sloten we aan op het jaarlijkse Oogstfeest van Groene Matties. Hiervoor organiseerde Urban Sync een pop-up bistro café, genaamd: ‘Tuut tuut Talud!’. Onder genot van een groene pannenkoek of smoothie kwamen allerlei ideeën voorbij, een pluktuin, voedselbos, sportpark of ontmoetingsplek. Deze konden worden ingevuld op de menu ‘wens’ kaarten. Om alvast een start te maken werd het talud schoongemaakt en al suppend afval opgevist uit de sloot. Én we ontdekten ook dat je heel goed kan boksen op een talud. De opgehaalde ideeën worden verzameld en verwerkt tot advies waarmee ontwerpers aan de slag kunnen.

We houden verbinding met de mensen, de plek en de toekomst. We plannen vooruit en focussen ons de komende tijd op plantdag in november. Onze tweede kans om uitgebreid met bewoners in gesprek te gaan. Met de verzamelde informatie genereren wij zo de input die Groene Matties nodig heeft om hun groene wens in vervulling te laten gaan.

Al een aantal jaren ondergaat de Haagse Binckhorst een ingrijpende transformatie van industrieterrein naar stedelijke werk- en woonwijk. In de huidige ontwikkelplannen is nu nog weinig oog voor een groene inrichting en sociale samenhang. Om bij te dragen aan een levendige stadswijk gaat Urban Sync aan de slag als kwartiermaker op de Carweide. De CarWeide is een braakliggend stuk kavel dat de komende jaren gebruikt mag worden als een tijdelijke, groene ontmoetingsplek voor bewoners en andere gebruikers van de Binckhorst.  We doen dit samen met I’M BINCK, het Huygens Lab en de gemeente Den Haag.  

Feestelijke opening 

Op 15 september 2021 werd de CarWeide officieel geopend door wethouder Hilbert Bredemeijer. Bezoekers konden vervolgens hun wensen achterlaten voor het terrein. De eerste activiteiten zullen in het teken van de inrichting staan. Dit doen we door het herplanten van bomen die weg moeten uit de Binckhorst vanwege de ontwikkelplannen. Op de opening waren ook scholieren van het Corbulo College (Voorburg) aanwezig om een start te maken met de ‘’binckbakken’’. Een eerste ontwerp werd overhandigd aan de wethouder. 

Binckbakken 

Als onderdeel van het kwartiermaken zijn we gestart met het maken van 50 binckbakken. In de binckbakken worden planten en boompjes geplaatst. De plantenbakken zullen ‘’rondzweven’ door de Binckhorst en uiteindelijk ergens permanent landen. De binckbakken worden ontworpen en gemaakt door leerlingen van het Corbulo College in samenwerking met het Huygens lab, Luca van Slagmaat en maakbedrijven uit de Binckhorst.  

DaMoer

Moerwijk bruist! Deze Haagse wijk staat vooral bekend om de complexe problematiek. Er speelt veel armoede, psychische kwetsbaarheid, erbarmelijke woonsituatie en verslaving. Maar, ondanks alles zijn er ook veel positieve ontwikkelingen, waaronder DaMoer

Damoer heeft zich sinds kort gevestigd in een oude boerderij aan de Assumburgweg, vlakbij station Moerwijk. Dit voormalige pannenkoekrestaurant is een begrip in de wijk. Jarenlang kon je er pannenkoeken eten. Daarna werd het een filiaal van het bekende Indische restaurant Soeboer. Toen zij de deuren moesten sluiten, stond het lange tijd leeg. Krakers namen tijdelijk hun intrek en hebben veel vernielingen aangebracht.  

Sinds de zomer van 2021 is de Moerwijk Coöperatie druk bezig de boel weer op te ruimen. Bewoners uit Moerwijk willen hier uiteindelijk een sociaal restaurant beginnen met een kas en tuin, genaamd DaMoer. 

Urban Sync is gevraagd dit proces te begeleiden. Dat doen we op twee manieren: kwartiermaker en activatie. 

Kwartiermaken

Om van DaMoer echt een plek vóór en dóór Moerwijkers te maken, starten we met ‘kwartiermaken’, oftewel het organiseren van laagdrempelige activiteiten om zo bezoekers naar deze mooie plek te trekken en te verbinden. Op die manier kunnen we ook al met bewoners in gesprek en zo een goed beeld krijgen van de behoeftes en ideeën uit de wijk en dit meenemen in de plannen. Uiteindelijk moet het kwartiermaken ertoe leiden dat we de ambities helder en tastbaar krijgen. Dit doen wij op basis van een aantal leidende thema’s, zoals: stadslandbouw, werk en inkomen, ontmoeten en verbinden, etc.

Projectupdate December 2021

Projectupdate December 2021: Vanaf 15 januari starten we met de Damoer-dag. Een dag waar buurtbewoners en geïnteresseerden langs kunnen komen voor een kopje koffie, een praatje of kunnen helpen met klussen aan het Pop-uprestaurant in wording. Bekijk hieronder de video-oproep.

Activatie

Moerwijk kent veel werkloosheid en armoede. Om die reden is het belangrijk dat DaMoer een plek wordt voor Moerwijkers om weer actief te worden en een nuttige dagbesteding te vinden. In een prettige en veilige omgeving kunnen mensen hier straks aan de slag in de tuinen of de horeca. Hopelijk wordt dit voor velen een opstapje naar regulier werk. Urban Sync zal samen met de Social Club Den Haag bewoners gaan ondersteunen in dit traject. Geinspireerd op  Greens in the Park in het Haagse Westbroekpark en mede-ontwikkeld door Wessel Tiessens van Urban Sync zullen we samen een business case ontwikkelen voor DaMoer. Zo wordt DaMoer een activator voor de wijk en haar bewoners.  

Wilt u meer weten over dit project, houd dan de website van DaMoer in de gaten.

Greens in the Park

een initiatief samen met de buurt

Greens in the Park is een maatschappelijk concept in een parkachtige omgeving. Een fris restaurant in combinatie met een eetbare tuin, geëxploiteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar het draait om natuurproducten die ook op de menukaart zijn terug te vinden. Moestuinen en weelderig groen komen hier tot bloei. Op maatschappelijk verantwoorde wijze serveert het restaurant heerlijke gerechten en goede koffie en organiseert zij events die passen binnen deze kaders. Met een deel van de opbrengsten uit Restaurant Greens wordt Stichting Tuinen van Greens gefinancierd, die op haar beurt – in samenwerking met Stichting Mens en Tuin – de dagelijkse exploitatie van de tuin op zich neemt.

Greens in the Park bestaat uit twee onderdelen:

  • Restaurant Greens – Het restaurant serveert lekkere gerechten op basis van de tuinoogst. Daarnaast organiseert het restaurant geregeld evenementen en borrels. Het restaurant en de tuin zijn af te huren voor trouwpartijen en inspirerende bijeenkomsten. Voor groepen tot 12 personen is de kleine kas af te huren.
  • Tuinen van Greens – De tuin bestaat uit een tuin met vaste planten en bloemen en een moestuin. Onder leiding van een professionele tuinder van Stichting Mens en Tuin wordt deze tuin beheerd door vrijwilligers en cliënten

Rol Urban Sync

Partner Wessel Tiessens is mede oprichter van Greens. Hij heeft gezorgd voor voldoende draagvlak en ondersteuning in de wijk en binnen de gemeente Den Haag. Ook is hij voor langere tijd betrokken geweest bij het management van Greens.

Bekijk hier de presentatie die Wessel gaf over het project tijdens het webinar van Stadslandbouw Nederland.