Greens in the Park

een initiatief samen met de buurt

Greens in the Park is een maatschappelijk concept in een parkachtige omgeving. Een fris restaurant in combinatie met een eetbare tuin, geëxploiteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar het draait om natuurproducten die ook op de menukaart zijn terug te vinden. Moestuinen en weelderig groen komen hier tot bloei. Op maatschappelijk verantwoorde wijze serveert het restaurant heerlijke gerechten en goede koffie en organiseert zij events die passen binnen deze kaders. Met een deel van de opbrengsten uit Restaurant Greens wordt Stichting Tuinen van Greens gefinancierd, die op haar beurt – in samenwerking met Stichting Mens en Tuin – de dagelijkse exploitatie van de tuin op zich neemt.

Greens in the Park bestaat uit twee onderdelen:

  • Restaurant Greens – Het restaurant serveert lekkere gerechten op basis van de tuinoogst. Daarnaast organiseert het restaurant geregeld evenementen en borrels. Het restaurant en de tuin zijn af te huren voor trouwpartijen en inspirerende bijeenkomsten. Voor groepen tot 12 personen is de kleine kas af te huren.
  • Tuinen van Greens – De tuin bestaat uit een tuin met vaste planten en bloemen en een moestuin. Onder leiding van een professionele tuinder van Stichting Mens en Tuin wordt deze tuin beheerd door vrijwilligers en cliënten

Rol Urban Sync

Partner Wessel Tiessens is mede oprichter van Greens. Hij heeft gezorgd voor voldoende draagvlak en ondersteuning in de wijk en binnen de gemeente Den Haag. Ook is hij voor langere tijd betrokken geweest bij het management van Greens.

Den Haag in 2040

Aan acht ontwerpteams is gevraagd om per stadsdeel een ruimtelijke toekomstverkenning te maken. Deze ontwerpteams zijn hiermee begin februari 2015 aan de slag gegaan. De ruimtelijke verkenning laat de kwaliteiten en de kansen van het stadsdeel zien en de betekenis daarvoor in de stad. De focus ligt op ruimtelijke identiteit, kwaliteit en intensivering.

De ruimtelijke verkenningen zijn een initiatief van de gemeente Den Haag. Het is een traject waar gebruikers, inwoners, belanghebbenden met elkaar in gesprek gaan over strategische keuzes die gemaakt kunnen worden om de stad op de lange termijn voor te bereiden en vorm te geven op een manier die bij Den Haag past. De verkenningen zijn een experiment van een nieuwe manier van werken. De gemeente stelt zich hierbij open op en is benieuwd naar het benutten van de Haagse Kracht.