LUDENZ

In LUDENZ staat de spelende mens centraal. Van jong tot oud blijven we spelen, oftewel leren, sporten, ondernemen, uitvinden of samenkomen. In ons concept maken we gebruik van de kwaliteiten die reeds in de buurt aanwezig zijn. Samen met Ballast Nedam West en Mecanoo ontwikkelde Urban Sync een visie op gezinsvriendelijke hoogbouw voor een Rotterdamse tuinstadswijk.We ontwikkelden twee uitzonderlijke woonconcepten waar spelen, ondernemen en ontmoeten centraal staan. We ontwierpen niet alleen de fysieke gebouwen, maar we bouwden ook verder aan een sociaal maatschappelijke structuur in de wijk waardoor er meer interactie en ontmoeting plaats kon vinden tussen de verschillende bestaande en nieuwe bewoners. Vanuit de behoeftes uit de wijk en de ruimtelijke kansen is het concept ontwikkeld voor de tuinstad 2.0: LUDENZ.

  Gezinsvriendelijke hoogbouw We hebben bij het ontwerp gebruik gemaakt van de aanbevelingen uit de studie “gezinsvriendelijke hoogbouw” waar Wessel in samenwerking met het ministerie van VROM bij betrokken was. Kinderen spelen anders naarmate ze ouder worden. Ze ontdekken steeds een stukje wereld verder van huis:

  • 0-5 jaar: kinderen spelen vlak bij huis op de stoep of in de tuin. In hoogbouw kan dit bijvoorbeeld een kleine speelplek op elke verdieping zijn.
  • 6-12 Kinderen verkennen de wereld om zich heen. Sociale ontwikkeling, constructiespel, grove motoriek en fantasie zijn voor deze leeftijd belangrijke kenmerken in het spel.
  • Kinderen van 6-12 jaar uit buurten met alleen laagbouw gaan al alleen op pad binnen ongeveer een straal van 300 meter rond de woning.
  • Oudere kinderen, van boven de 12 jaar gaan zich langzaam meten met volwassenen. Het spelen is meer gericht op met name balspelen, skaten en elkaar ontmoeten
  • In een flat is er een speelprobleem voor kinderen na het vierde levensjaar. Op dat moment zijn ze toe aan het verder ontdekken van de wereld om hen heen. Een mogelijke oplossing voor een speelplek dicht bij de woning het naar boven brengen van de straat door ook op hoogte speelplekken aan te brengen.
  • Schakelen van liften zodat er sociale buurten ontstaan: door de liften zo te organiseren dat ze de onderste helft of de bovenste helft bedienen ontstaat er meer contact tussen boven en onderburen.
  • Een spiegel in de lift zorgt ervoor dat de ruimte groter lijkt en minder benauwend is. Verder heeft een spiegel een psychologisch effect; men wordt letterlijk met zichzelf geconfronteerd. Dit kan vandalisme verlagend werken.

Ontwerpprincipes LUDENZ geeft op een innovatieve en creatieve manier invulling aan de behoeften van de spelende mens, jong en oud. In de plint van TOREN een buurtkamer, een plek voor jong en oud. Overdag een kinderdagverblijf,  s’middags een buitenschoolse opvang en ‘s avonds een plek om te spelen, te werken of te ontspannen. De buurtkamer is een huiskamer waarin je op een informele manier je buren kan ontmoeten of kan werken. De begane grond heeft een volledig transparante gevel en heeft een hoogte van 4 meter. Er zijn grote harmonica schuifdeuren die zorgen voor een vloeiende overgang tussen de binnenruimte en de tuin. Op deze manier ontstaat ook binnen een ontspannen groene sfeer waarin de seizoenen zichtbaar en voelbaar zijn. Nu nog een locatie Het plan heeft zeer goede kritieken gekregen op ontwerp en concept: “Het onderdeel stedenbouw en architectuur is op een uitmuntende wijze uitgewerkt en heeft de beoordelingscommissie verrast. Het sterke concept uit de visie is op goede wijze uitgewerkt. (Jury rapport Gemeente Rotterdam) Ondanks de lovende beoordeling op architectuur en concept, heeft onze visie nog geen locatie gevonden.