Door: Maurits
Leestijd 2 minuten

Mobi-Lab in tweede ronde Binckhorst Challenge

Urban Sync heeft de challenge van de gemeente Den Haag aangenomen om op Kavel 2 in de Binckhorst een Urban Lab te maken. Ons idee voor een Mobiliteits-Lab waar kennisinstellingen, jongeren en bedrijfsleven van op of buiten de Binckhorst samen werken aan duurzame mobiliteitsoplossingen voor de toekomst is door naar de tweede ronde. We zijn al druk bezit met het binden van partijen aan dit concept maar mocht jij goede ideeën hebben over duurzame mobiliteit of ben jij verbonden aan een bedrijf actief in de branche neem dan vooral contact met ons op!

Haagse Kracht

Door middel van de challenge Kavel 2 ‘The Urban Lab’ wil de gemeente Den Haag ruimte bieden aan creatieve ideeën uit de stad (Haagse Kracht) die door het creëren van werkgelegenheid, levendigheid en een platform voor ondernemerschap de economische groeipotentie van de Binckhorsthaven verder aanjagen. Wat zoekt de gemeente? De focus in de Binckhorsthaven ligt op het behouden en aantrekken van IT/Tech, creatieve en innovatieve start-ups en ondernemingen met een duurzame en sociaal-maatschappelijke impact. Dit sluit aan op het programma Impact Economy. De gemeente Den Haag daagt met de challenge ondernemers dan ook uit om een innovatief concept van een hoogwaardige kwaliteit te bedenken dat past binnen de Binckhorsthaven als Urban Lab: een plek voor rafelranden en experimenten waar kennisontwikkeling en innovaties samen komen.

Reuring en verbinding

De ligging van kavel 2 in het economische cluster van de Binckhorsthaven (waar o.a. KPN, BAM, Cabfab etc. gehuisvest zijn) biedt veel kansen voor experimenten en concepten die ruimte bieden aan startups en innovatief ondernemerschap. Het is dé plek voor reuring en verbinding tussen verschillende economische sectoren in het gebied. Het doel van de challenge is het realiseren van een innovatieve ontwikkeling op kavel 2 voor een periode van 10 jaar. Door middel van tijdelijke initiatieven kan er een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de geleidelijke transitie van de Binckhorsthaven. Het kunnen opvallende projecten zijn die zorgen voor imagoverandering en branding van het gebied. De winnaar van de challenge krijgt een bijdrage van € 50.000 om het concept te realiseren. Wanneer initiatieven na 10 jaar van dermate grote waarde zijn voor het gebied en daarmee voor de economische ontwikkeling van Den Haag bestaat er de mogelijkheid om, indien daar behoefte naar is, langer van kavel 2 gebruik te maken.

In deze nieuwsbrief op p. 31 een interview met Ben over Mobi-Lab:

Nieuwsbrief Binckhorst in Beweging december 2016