Door: Per Prins
Leestijd 2 minuten

Hoe krijgen we meer groene daken in Nederland? Deel 2

In de vorige blogpost las je over de voordelen van groene daken. In deze blogpost lees je het vervolg op deze blog.

Maar, waarom zijn groene daken dan nog niet overal geplaatst in Nederland?

Dit heeft verschillende redenen. Ten eerste zijn niet alle dakeigenaren  de gebruikers/bewoners van het pand. Dit is een vrij essentiële barrière. De dakeigenaar die geen bewoner van het pand is heeft weinig aan het gegeven dat het energie zla besparen of dat het geluidsoverlast vermindert. Ten tweede liggen de kosten en baten van groene daken niet bij één persoon. Deels overlappend met de eerste barrière, raakt dit tweede probleem ook al een deel van de oplossing (wat in het slot van dit stuk besproken wordt). Het verminderen van het risico op waterschade – door het verlagen van de afstroomsnelheid en afstroomhoeveelheid van het dak – is voornamelijk een financieel voordeel voor de verzekeraars, maar van minder belang voor de investeerder in het groene dak. De neerslag wordt extremer en daarmee groeit de kans op waterschade. Door het doorrekenen van drukpunten bij extreme neerslag kan preventief ingegrepen worden om het risico uit te dammen en uiteindelijke kosten te besparen. Ten derde is het implementeren van groene daken een preventieve maatregel. Dat wil zeggen, een deel van de voordelen is niet merkbaar maar zou wel merkbaar zijn als het niet geïmplementeerd was. Uit de alom geprezen meta-studie van Rogers (1962;1995; 2003) over de implementatie van innovaties blijkt dat (preventieve) innovaties met de voordelen op een langere termijn minder aantrekkelijk zijn, zo ook groene daken. Ten vierde blijkt uit interviews dat een groot struikelblok de subsidies zijn. Deze zijn vaak onduidelijk en te complex. Om te beginnen kunnen de subsidies vanuit een gemeente, een waterschap of provincie komen. Daarnaast is er geen uniformiteit in de subsidies en gaat het over pagina’s aan informatie. Tot slot geldt dat voor meerdere voordelen (ecologisch behoud, verbetering luchtkwaliteit en waterkwaliteit, verlaging van hittestress en vermindering van regenwater afstroom) een significante impact alleen mogelijk is met collectieve implementatie. Hiervoor is aansturing nodig. 

 

Wat moet er dan gebeuren om de implementatie snelheid van groene daken in Nederland te bevorderen? 

Mogelijk is alleen het delen van deze kennis over de voordelen van groene daken genoeg om te enthousiasmeren, maar waarschijnlijk is er meer voor nodig. In het kort: er is aansturing nodig. Er is aansturing nodig om de groene daken te implementeren op de plekken waar de voordelen het meest voor de hand liggend zijn en om subsidies van verschillende partijen te bundelen. De subsidies zijn van de verzekering, zorgverzekering, gemeente, provincie en waterschappen. Tot slot is een dak dat geschikt is om zonnepanelen op te leggen vaak ook geschikt om er een groen dak van te maken. Het rendement van zonnepanelen is 8% hoger door de maximumtemperatuur van het dak van 70-80 graden naar 35 graden te brengen. 

  • Bent u de eigenaar van een dak? De verlenging van de mogelijke leeftijd van uw dak door een groen dak kan een voordelige investering zijn. 
  • Bent u beleidsmaker bij de gemeente? Probeer te zorgen voor aansturing voor de locaties van groene daken en het benutten van de subsidie voor groene daken in combinatie met zonnepanelen. 
  • Heeft u zonnepanelen? Kijk ook eens naar de mogelijkheden van groene daken om uw rendement te verhogen. 

(zo zie je maar weer dat een holistisch perspectief en een integrale aanpak nodig is om te zien waar de kansen liggen). 

Mocht u willen weten welke wetenschappelijke artikelen hier de grondslag voor vormen? Dit is te vinden op https://frw.studenttheses.ub.rug.nl/3570/