Door: Nina van Wijk
Leestijd 3 minuten

Symposium Hitte in de stad – hete hangijzers 

Op 27 juni organiseerde de Hogeschool van Amsterdam het symposium ‘Hitte in de stad: hete hangijzers’. Het vond plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam en bood via deelsessies, lezingen en een paneldiscussie een interessante kijk op verschillende HvA-onderzoeken over hitte, evenals het gezamenlijk opstellen van een ontwikkelagenda voor de toekomst. Van koele plekken tot hete nachten, van bomen als koeling tot het inzetten van citizen science bij hitte: allerlei thema’s kwamen voorbij. 

US’ers Evy, Per en Nina waren bij het symposium aanwezig en delen hun belangrijkste inzichten van de dag. 

Evy de Kort

“Hittestress is een aandoening veroorzaakt door aanhoudende extreme hitte waarbij warmte niet goed wordt afgevoerd. Dit uit zich in verschillende lichamelijke klachten en kan in extreme gevallen zelfs tot sterfte leiden. Bomen spelen een cruciale rol in het verminderen van hittestress. Tijdens de deelsessie ‘Verkoeling door Bomen’ door René van der Velde (TU Delft), Dante Föllmi (HvA) en Laura Kleerekoper (HvA), leerde ik welke elementen van een boom bepalend zijn voor het creëren van een verkoelend effect tijdens extreme hitte. Het groeperen van bomen op basis van bladerdekgrootte- en omvang werd genoemd als een goede richtlijn bij het implementeren van groen.  

Tijdens de discussie werd benadrukt dat naast het verkoelende effect ook de mogelijke risico’s in acht genomen moeten worden. Het toenemende aantal bomen kan bijvoorbeeld pollen en allergieën met zich meebrengen, wat voor sommige mensen een zorgpunt kan zijn. Het vinden van een balans tussen het creëren van verkoeling door bomen en het minimaliseren van mogelijke gezondheidsrisico’s blijft dus een belangrijk aandachtspunt.” 

Per Prins

“Mijn keuze viel op de deelsessies binnen het thema Gebied. In de eerste deelsessie ‘Cool networks’ hoorde ik over de nieuwe richtlijnen voor “koele plekken” en “koele routes” in de openbare ruimte. Stephanie Erwin van de HvA en Koen Veenenbos van CAS gaven een presentatie waarin we de effectiviteit van verschillende maatregelen bespraken. We focusten ook op de noodzaak van meer koele plekken. In de deelsessie ‘Hete nachten’, gepresenteerd door Jeroen Kluck van de HvA en Lisette Klok van CAS, werden simulaties getoond die de hitte in woningen in kaart brengen. Ik leerde over het belang van nachtelijke ventilatie en hoe de nachttemperaturen een grote rol spelen. Het werd duidelijk dat het begrijpen van nachtelijke hitte van groot belang is, maar dat er nog veel onbekendheid heerst op dit gebied.” 

Nina van Wijk

“Hitte is een probleem dat mensen raakt in hun dagelijks leven. Daarom besloot ik aan te sluiten bij de deelsessie ‘Gebruik van Citizen Science in Klimaatadaptatie plannen’ door Anna Solcerova en Lisanne Corpel van de HvA en Teije Terhorst van Waag. Zij vertelden over het citizen science project Thermo-staat, waarin samen met bewoners de hitte in hun woning wordt gemeten. Via een digitaal platform staan de bewoners daarnaast in contact met journalisten en experts om duiding te geven aan hun data en om mee te denken over relevante journalistieke vragen. Hierna gingen we in discussie over citizen science: hoe maak je het inclusief en wat doe je met de resultaten? Citizen science biedt een interessant handvat om mensen handelingsperspectief te bieden, zeker voor problemen die letterlijk binnen je huis komen.” 

Op naar koelere hangijzers

Omgaan met de toenemende hitte: we zijn er nog lang niet, maar de inzichten van het symposium hebben ons nieuwe kaders en oplossingsrichtingen geboden. De interactie met alle diverse deelnemers – van gemeente tot GGD en van kennisinstelling tot woningcorporatie – droeg hier ook aan bij. Samen maken we de hete hangijzers een stukje koeler.