Door: Sanne Botterweg
Leestijd 4 minuten

Participatie in tijden van corona

Participatie in Haarlem Zuidwest

De maatregelen om het nieuwe corona virus in te dammen worden langzaam versoepeld, we kunnen elkaar binnenkort weer opzoeken en steeds meer ondernemen. Maar een vaccin laat nog lang op zich wachten en de manier waarop wij samenkomen zal voorlopig anders zijn dan anders. Wat doe je dan als er een bouwontwikkeling op stapel staat en je wil graag participeren met (lokale) bewoners en ondernemers. Dat was precies het probleem waar wij, Danielle Gunnewijk en Sanne Botterweg, tegenaan liepen toen Nederland op slot ging midden maart.

Wij zijn met Urban Sync al een poos actief in Haarlem Zuidwest waar een langgerekte zone langs het spoor opnieuw ingericht moet worden. Het is een van de ontwikkelgebieden van de gemeente Haarlem en het is de ambitie om daar een gemengd gebied met wonen en werken te realiseren. Er moeten 2000 woningen bij komen en meer werkgelegenheid.

Foto’s van het Zuidwestival.

Co-creatie

Namens de ontwikkelcombinatie OSW hebben we, samen met de Stadmakerscoöperatie,  een traject opgezet om de buurtbewoners en ondernemers betrekken. Dit doen we door te co-creëren op de inrichting en programmering van het gebied. Die co-creatie vindt plaats door mensen gericht invulling te laten geven op thema’s die in de buurt spelen maar ook door activiteiten te organiseren die verwant zijn aan die thema’s. Denk dan aan een co-creatie sessie groen & gemeenschap met workshops die gaan over de toekomstige (groene) inrichting maar ook een cursus bloembommen maken.

Na een grote kick off in maart, het Zuidwestival, stonden we in startblokken om te beginnen met 3 uitgebreide co-creatiesessies met workshops en bijeenkomsten. En toen kwam corona…

Wat doe je dan? Uitstellen of helemaal niet meer co-creëren? Nee, dat was toch echt geen optie. Vanuit huis dus, op afstand, maar hoe doe je dat?

Een corona-vriendelijke oplossing

Een grote sessie op zoom of teams? Al gauw merkten we dat meer dan een uur achter een scherm zitten in een zoom doodvermoeiend is. Een scherm geeft niet de juiste dynamiek, je kunt je aandacht niet zo lang richten en om het hanteerbaar te maken moeten iedereen op ‘mute’. Dan zou het er op neer komen dat wij meer aan het zenden zouden zijn dan ophalen. En dat is dus juist niet wat je wil, de buurt moet zich kunnen uiten.

De oplossing bleek te liggen in een reeks digitale activiteiten die gedurende een week beschikbaar kwamen op de website van het project. Het thema bleef hetzelfde als we voor de workshops hadden aangekondigd: groen & gemeenschap. Elke dag een nieuwe activiteit met een ander onderwerp. Op dag 1 een introductie over het thema met filmpjes en een quiz, op dag 2 een werkblad met de vraag hoe je samen in de buurt groene activiteiten zou willen ondernemen, op dag 3 werkbladen over hittestress en hoosbuien enzovoort. Telkens begeleid met informatie, links naar websites en youtube filmpjes over het onderwerp.

Om het sociale element van een buurtbijeenkomst, elkaar beter te leren kennen, niet voorbij te laten hadden we ook een forum beschikbaar gemaakt waar de deelnemers zich zouden kunnen voorstellen en meningen uitwisselen. En als laatste was toch ook een zoom gepland in de vorm van een digitale inloopavond. Om de resultaten te delen en samen doelen te formuleren.

Werkblad groene ontmoetingsplek

Het was voor ons een groots experiment. Zouden de buurtbewoners en ondernemers mee willen doen? Was het wel toegankelijk genoeg? Zouden de digitale hulpmiddelen ons niet in de steek laten. Zijn de resultaten bruikbaar? Gelukkig ging het helemaal goed.

Er zijn tientallen mensen die mee hebben gedaan. Alle onderdelen hebben in meer of mindere mate goed gewerkt. De minst succesvolle onderdelen waren die het meest vormvrij waren of die bedoeld waren om sociale interactie te bevorderen. Op het forum heeft bijvoorbeeld niemand zich voorgesteld en bij de afsluitende zoom waren meer teamleden en ambtenaren dan buurtbewoners aanwezig. We hebben veel goede en nuttige informatie en meningen opgehaald waarmee de architect Mecanoo uit de voeten kan voor de stedenbouwkundige visie. En de bewoners kunnen nog steeds meedoen via de website want alle onderdelen zijn nog beschikbaar. En, we zijn nog niet klaar. In mei en juni volgen nog twee digitale themaweken: gebouwen & voorzieningen en mobiliteit & beweging.

Wij denken dat we hiermee een nieuwe weg zijn ingeslagen. Elkaar ontmoeten en het gesprek aangaan gaat nog steeds het beste face to face. Bijeenkomsten zullen onmisbaar blijven bij participatie en co-creatie trajecten. Maar om meer mensen te bereiken, ook jongeren of die met een drukke agenda, zijn digitale middelen zeer geschikt als aanloop naar een bijeenkomst. Wij hebben ervaren dat we zeer bruikbare input kunnen verzamelen. En zolang als we in deze rare corona crisis zitten ligt ons project gelukkig niet stil.

Bomenspeurtocht tijdens corona

Trouwens, ook de bloembommen zijn doorgegaan, en daarnaast een bomenspeurtocht en een operatie steenbreek. Alles corona proof!

Wil je weten hoe digitale co-creatie er uit ziet? Kijk dan op www.spoorzonezuidwest.nl