Door: Jhelisa Wielkens
Leestijd 5 minuten

De Y-US origin story

De aanloop

“Jongens, luister! Ik zat net op de fiets en in een brainwave heb ik iets super cools bedacht: een Urban Sync jongerenafdeling?!” Er zijn een stuk of zes mensen op kantoor. Iedereen kijkt Wessel aan met een blik van “uhm, oke. En waarom dan?”   

“Ruimtelijke ontwikkeling wordt nog steeds gedomineerd door middelbare mensen, voornamelijk mannen. Dit zorgt toch voor een eenzijdige focus op gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening? Veel aandacht voor harde waarden zoals financiële opbrengst, parkeernormen enz. Terwijl de mensen die later gaan wonen in die huizen, werken in de kantoren en gebruikmaken van de openbare ruimte er heel andere waarden op na houden. Dit is toch raar?”  

“En ook de participatie trajecten worden op een traditionele manier georganiseerd, fysieke bijeenkomsten waar verbaal sterke, ervaren deelnemers de overhand hebben. Georganiseerd in de avonduren en op locaties waar jongeren niet komen. Terwijl de stem van jongeren, maar ook van minderheden vaak minder verbaal klinkt is hij wel heel belangrijk voor inclusieve participatie. Niet alleen verbaal sterke mensen moeten hun zin krijgen. Ook minder ervaren, introvertere mensen tellen mee.” 

“Als Urban Sync zitten wij in de unieke positie dat wij relatief veel jonge mensen in ons bureau hebben werken. Laten we deze jongeren de ruimte geven om een eigen bureau op te zetten dat deze maatschappelijke ongelijkheid oplost. Daarnaast hebben we gezien dat onze jongeren goed in staat zijn om leuke, frisse vernieuwende events te organiseren, om in contact te komen met die jongeren.” 

“En wat we doen, we laten Jhelisa het opzetten. Zij is zelf ook jong en ik weet zeker dat zij dat kan!”  

Een paar weken later komen Wessel en ik weer samen. We hebben allebei zitten denken. Jonge mensen kunnen veel meer dan dat er eigenlijk gedacht wordt. Het eerste idee is om jongeren een serieuze kans te bieden met een ‘grote mensen baan’ tijdens, net na of tussen hun studie(s). Jongeren in alle studierichtingen kunnen bij Urban Sync een baan krijgen; zo kunnen we veel van elkaar leren en kan er soort kruisbestuiving ontstaan. Tegelijkertijd werken jongeren aan een professioneel netwerk en doen zij werkervaring op. Win-win! 

Een aantal broedsessies en bewonersavonden verder komen we weer samen. We hebben iets opmerkelijks ontdekt. Waar zijn de jongeren eigenlijk, als we praten over de (lees: hun) toekomst van een gebied?  

Het valt ons op dat er in participatietrajecten vaak twee groepen de overhand hebben. Allereerst de mensen met een direct belang bij de ontwikkeling. Gevalletje NIMBY (not in my backyard). Ja, er moeten woningen gebouwd worden, maar in mijn buurt moet ik kunnen blijven genieten van de rust. En waar gaan al die mensen dan parkeren? – is het gemiddelde sentiment. De tweede groep is de groep van de gepensioneerde mensen. Zij hebben veel tijd om te participeren en een bewonersavond is voor sommigen een uitje.  

Maar wat bereiken we nu door enkel met deze twee groepen mensen te praten over de toekomst? Komen daar wel innovatieve en toekomstbestendige plannen uit? Wat ontbreekt is de stem van andere groepen in de participatie; moet uitgerekend participatie niet juist inclusief zijn?  

Dit begon aan mij te knagen. Wij zijn van plan om iets te doen met jongeren… Waarom proberen wij dit probleem niet op te lossen? Het is een maatschappelijk vraagstuk waar we iets aan moeten doen, willen we in de toekomst nog steeds blij zijn met de plannen die nu gemaakt worden. We koppelden de twee ideeën naar 1 idee: participatie vóór en dóór jongeren. Dit heb ik vervolgens uitgewerkt. 

September 2021 – Pitch PLNT event

Op 2 december organiseerde ons kantoor PLNT een event voor ondernemers; jong, oud, ervaren en onervaren. Nieuwe startups kregen de kans om hun bedrijf of idee te pitchen voor een groot publiek tijdens de pitch auction. Daar ging ik voor het eerst Y-US presenteren. Super spannend! Ik had maar 1 minuut de tijd om de startup te presenteren. Gelukkig waren een aantal collega’s van Urban Sync erbij voor de mental support. En volgens mij ging het super goed! Ik heb veel visitekaartjes ontvangen en nieuwe contacten gelegd.

September 2021 – het heiweekend 

In september vertrokken we met het team van Urban Sync naar Zuid-Frankrijk. We hadden een heiweekend waarin we hard werken afwisselden met ontspanning en sport. Voor mij een spannend weekend, want ik zou het volledige idee van ‘de jongerenafdeling’-startup voor het team gaan presenteren.  

De presentatie ging heel goed! Nu is het tijd voor de brainstormsessie. Wat voor een bedrijf wordt ‘de jongerenafdeling’? Waar moeten we niet aan vergeten te denken? Wie zou onze klant zijn? En natuurlijk: hoe gaan we ‘de jongerenafdeling’, zoals deze nu nog heet, noemen?  

Wordt het The Impact Factory? Of het Lab van Morgen? S!NC? Twijfels, twijfels… Maar we zijn er toch uitgekomen: Y-US wordt de naam van de nieuwe startup! Met het uitgewerkte idee en de naam vertrok ik weer naar Nederland. Klaar voor de volgende stap! 

Interviews 

Nog maar net aangekomen in Nederland ben ik begonnen met zoeken naar mogelijke opdrachtgevers om mijn idee te testen. Ik heb interviews afgenomen bij woningcorporaties, ontwikkelaars, gemeenten en participatie- en adviesbureaus. De eerste fase stond in het teken van de zogenaamde problem interviews: ervaren de mogelijke opdrachtgevers een probleem? En is het probleem zo groot dat ze het actief op willen lossen? De antwoorden waren verschillend, maar lagen niet ver bij elkaar vandaan. Wat duidelijk naar voren komt, is: de groep jongeren is een groep die ontbreekt in traditionele participatie. 

Na het verwerken van de problem interviews ben ik mijn idee opnieuw gaan aanscherpen. De vervolgstap was het houden van de solution interviews, Deze interviews heb ik afgenomen bij de mensen bij wie ik eerder de problem interviews heb afgenomen. Ik presenteerde eerst een aantal producten en vroeg daarna om een reactie. Zouden mijn producten jouw probleem oplossen? Welke van de bedachte producten zou je afnemen? En zou je bereid zijn te betalen voor een bureau dat jouw probleem op gaat lossen? Ook deze informatie heb ik weer verwerkt en de producten zijn aangescherpt.  

Tussendoor zijn Thijs en ik nog op de PROVADA geweest om te netwerken. De website is gemaakt, inclusief content. Ook zijn social mediakanalen aangemaakt en opgezet.  

De video 

Op 20 december, vlak voor de lancering van Y-US, hebben we een video laten maken. Een echte knaller om direct te laten zien: dit is Y-US! Het is tijd voor de toekomst! Bekijk het eindresultaat hieronder. 

1 januari 

En toen was het zover. Terwijl iedereen kerstvakantie had, legde ik samen met Jacky de laatste loodjes aan de website, de social mediakanalen, de video en alles wat er nog meer bij de lancering hoorde. Op 1 januari, een symbolische datum, is Y-US de wereld in gegaan.  

Benieuwd naar de vorderingen van Y-US? Check de website en houd onze Instagram in de gaten! 

 

*Update: ondertussen zijn we al door meerdere partijen benaderd en hebben er een hoop kennismakingen plaatsgevonden. Ook zijn we van start gegaan met onze eerste betaalde opdracht! Ik ben benieuwd wat de toekomst ons zal brengen, jij ook? 😉