Door: Maurits
Leestijd 4 minuten

Online bewonersparticipatie is een blijvertje

Door Corona werkten we de afgelopen twee jaar verplicht thuis. De ruimtelijke planontwikkeling liep echter door en dus ook de bewonersparticipatie en co-creatie trajecten. Omdat we niet fysiek bij elkaar konden komen werd er veel geëxperimenteerd met online participatie vormen. Zo ook bij Urban Sync. We hebben verschillende tools ingezet in de praktijk, hiermee kwam er nieuwe input op tafel om de trajecten en planvorming te verrijken. Hieronder een kort overzicht van onze ervaringen en onze conclusies. Spoiler: wij denken dat online participatie een blijvertje is naast traditionele bijeenkomsten. 

Online platform

We hebben in de afgelopen tijd veel gewerkt met participatie platformen zoals Citizenlab en openstad.org. Met deze websites konden bewoners via tal van mogelijkheden hun mening en ideeën inbrengen. Zoals via een interactieve kaart waar men hun huidige woonomgeving beoordeeld en goede plekken en slechte plekken aangeeft. Daarnaast konden ze ook ideeën insturen en plannen van anderen beoordelen. 

En dit allemaal vanuit hun eigen huiskamer op de momenten wanneer het hen uitkwam. Hierdoor heb je een veel groter bereik dan een bewonersavond. Ook hebben wij de indruk dat er een veel diversere doelgroep meedeed dan de ‘usual suspects’ die meestal op de klassieke bewonersavonden afkomen. 

Online discussies

Het nadeel van online platformen is dat je niet echt met mensen in gesprek komt en dus niet de achtergrond van bepaalde stadpunten kan achterhalen. Dit is wel nodig om tot een goed plan te komen. Om dit online op te lossen organiseerden we klankbordgroepen met 10 tot 15 mensen in een Zoom of Teams bijeenkomst. Onze ervaring was dat dit zeer strak gemodereerd moest worden wilde deze bijeenkomsten niet in een chaos eindigen. Er zijn wel online tools zoals MURAL en MIRO waar mensen online kunnen samenwerken maar dit was toch niet optimaal, doordat het toch enige digitale vaardigheid vergt. Als het aan ons ligt organiseren we deze kleine creatieve sessie het liefst fysiek. 

Webinar

We hebben zeer goede ervaringen opgedaan om de start en het einde van een participatie traject te organiseren met een webinar. Via een digitale enquête als Mentimeter was interactiviteit met het publiek mogelijk. Het voordeel is dat deze sessies kunnen worden opgenomen. Deze sessies kunnen dus ook later teruggekeken worden door de deelnemers.

Op 30 november 2021 heeft het team van Urban Sync een webinar georganiseerd met de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Onderwerp was het samenwerken in de multiple helix. De webinar is terug te kijken via deze link of bekijk de video hieronder.

Buurtfestival

Tijdens de versoepelingen in de coronatijd was het mogelijk om in kleine groepjes door de wijk of een plangebied te lopen. Dit was voor ons een feest en hebben we direct toegepast bij de Dag van Pasgeld. Een gehele dag kwamen geïnteresseerden langs verschillende interactieve stands. Bij iedere stand wordt de lezer geïnformeerd en uitgedaagd om zijn of haar ideeën achter te laten, vragen te stellen of een gesprek aan te gaan met een professional. Hiermee wordt de inhoud van de plannen verrijkt met de verschillende perspectieven van iedereen die is langs geweest. Hierdoor leren de professionals van de buurt en de buurt van de professionals. Deze transitie van kennis zorgt voor meer begrip en een activerende houding.  

Het buurtfestival is wat ons betreft een blijvertje!

Dag van Pasgeld

Participatie buurtfeest

Hybride participatie: het ontwikkelspel

Tijdens werksessies nemen wij de deelnemers mee in het gebiedsontwikkeling proces. Hiervoor gebruiken wij tal van tools. Eén daarvan is het ontwikkelspel. Dit spel geeft de speler inzicht in de verschillende facetten die meespelen tijdens het ontwikkelen van een gebied. Dit spel hebben we bij projecten in Haarlem en Maarn gebruikt, zowel als een fysiek bordspel als digitaal.

 

Voor- en nadelen 

Wij denken dat online participatie een integraal onderdeel blijft van participatie en co-creatie trajecten. De werkvorm die je inzet is uiteindelijk afhankelijk van de context en de mensen met wie je samenwerkt. Met een online platform bereik je een bredere groep mensen. Juist een doelgroep die niet kan of geïnteresseerd is in een bewonersavond omdat ze kleine kinderen thuis hebben, geen zin hebben in eindeloze debatten, slecht ter been zijn of zoiets. Maar om echt de diepte in te gaan met direct omwonenden om hun weerstand te begrijpen en om eventueel een planverzachting te bespreken is fysiek contact essentieel. Daarom blijven we de komende jaren investeren in onze online skills maar ook onze communicatievaardigheden om energie gevende participatie trajecten te organiseren.