Project Haarlem Spoorzone Zuidwest
Architecten Mecanoo
Buurtparticipatie Ziegler & Gautier Urban Sync
Urban Sync teamleden
Leestijd 3 minuten

Co-creatie en stadmaken in Haarlem Spoorzone Zuidwest

De Spoorzone Zuidwest in Haarlem staat aan de vooravond van een ware transformatie van gemengd gebied met veel bedrijvigheid naar een woonwijk met verschillende functies. Het is een van de ontwikkelzones die Haarlem heeft aangewezen om in de vraag aan nieuwe woningen te kunnen voorzien. In het gehele gebied zullen in fasen meer dan 2000 woningen worden gerealiseerd. Om de plannen naar een goede uitvoering te begeleiden, hebben alle stakeholders een rol, gestuurd door de belangen die zij ieder hebben.

Samen met de stakeholders gaan wij de belangen verder identificeren en op elkaar afstemmen (synchroniseren) met bijzondere aandacht voor de huidige en toekomstige bewoners en ondernemers. Dit doen wij in opdracht van Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (HBB/Hoorne Vastgoed) en samen met Floor Ziegler een stadmaker die op creatieve wijze mensen verbindt. 

Uitgangspunt daarbij is dat er gebruik gemaakt wordt van enerzijds bestaande energie en ontwikkelingen die in de buurt al gaande zijn en anderzijds de impuls die (nieuwe) bewoners geven aan een buurt als zij actief betrokken raken bij het inrichten van hun nieuwe woonomgeving. Een netwerkbenadering waarbinnen zowel top-down beslissingen als bottom-up initiatieven een plaats krijgen. Deze benadering ziet de betrokken stakeholders als gelijkwaardige actoren, die alleen door samen te werken een aantal gezamenlijke doelen kunnen uitvoeren. 

Gezien de grootte van de ontwikkeling en de complexiteit in de buurt zijn wij stadmakerstraject en een co-creatie traject gestart. Het stadmakerstraject ziet op het maken van gemeenschappen en het identificeren van behoeften en het co-creatietraject ziet op het betrekken van bewoners en ondernemers bij de daadwerkelijke inrichting en ontwikkeling. Deze trajecten raken elkaar en kunnen elkaar voeden. Op basis een plan van aanpak is een co-creatie traject en stadmakerstraject gestart waarin ontwikkelaar, gemeente en buurt samenwerken 

Eerst heeft de luisterfase plaatsgevonden met gesprekken en een tentoonstelling over de wijk waarin verhalen en meningen zijn opgehaald. Na ommekomst van de luisterfase komt de co-creatie in de ontwikkelfase. De grote kick-off van de ontwikkelfase was het Zuidwestival met activiteiten door de hele wijk heen en informatie op het hoofdpodium.  

https://youtu.be/agPYTC0YGhc

Na het Zuidwestival stonden we klaar om met co-creatie en stadmaken de input op te halen uit de buurt voor de stedenbouwkundig visie. Door de lock-down in verband met het corona-virus hebben we de co-creatie volledig online in moeten richten. Hoe dit gegaan is lees je in deze blog. 

De resultaten van co-creatie en stadmaken in deze afgelopen periode worden nu gedocumenteerd en gepresenteerd aan bewoners en betrokken organisaties. Zie ook het interview in het Haarlems Dagblad met Francine Houben van Mecanoo, Floor Ziegler en onze partner Sanne Botterweg.