fbpx
Menu
↩︎ terug naar overzicht

Co-creatie en stadmaken in Haarlem Spoorzone Zuidwest

De Spoorzone Zuidwest in Haarlem staat aan de vooravond van een ware transformatie van gemengd gebied met veel bedrijvigheid naar een woonwijk met verschillende functies. Het is een van de ontwikkelzones die Haarlem heeft aangewezen om in de vraag aan nieuwe woningen te kunnen voorzien. In het gehele gebied zullen in fasen meer dan 2000 woningen worden gerealiseerd. Om de plannen naar een goede uitvoering te begeleiden, hebben alle stakeholders een rol, gestuurd door de belangen die zij ieder hebben. Samen met de stakeholders gaan wij de belangen verder identificeren en op elkaar afstemmen (synchroniseren) met bijzondere aandacht voor de huidige en toekomstige bewoners en ondernemers. Dit doen wij in opdracht van Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (HBB/Hoorne Vastgoed) en samen met Floor Ziegler een stadmaker die op creatieve wijze mensen verbindt.

Uitgangspunt daarbij is dat er gebruik gemaakt wordt van enerzijds bestaande energie en ontwikkelingen die in de buurt al gaande zijn en anderzijds de impuls die (nieuwe) bewoners geven aan een buurt als zij actief betrokken raken bij het inrichten van hun nieuwe woonomgeving. Een netwerkbenadering waarbinnen zowel top-down beslissingen als bottom-up initiatieven een plaats krijgen. Deze benadering ziet de betrokken stakeholders als gelijkwaardige actoren, die alleen door samen te werken een aantal gezamenlijke doelen kunnen uitvoeren.

Gezien de grootte van de ontwikkeling en de complexiteit in de buurt hebben wij een stadmakerstraject en een co-creatie traject voorgesteld. Het stadmakerstraject ziet op het maken van gemeenschappen en het identificeren van behoeften en het co-creatietraject ziet op het betrekken van bewoners en ondernemers bij de daadwerkelijke inrichting en ontwikkeling. Deze trajecten raken elkaar en kunnen elkaar voeden. Er is een plan van aanpak opgesteld waarin co-creatie en stadmaken in alle fasen van de ontwikkeling een rol krijgen. Daarnaast is er een start gemaakt met het oprichten van een stadmakerscommunity waarin stadmakers van Haarlem zich kunnen verenigen.

 

Zie ook het interview in het Haarlems Dagblad met Francine Houben van Mecanoo, Floor Ziegler en onze partner Sanne Botterweg.

Project: Haarlem Spoorzone, Haarlem Zuidwest
Ontwikkelaars: Ontwikkelcombinatie Spoorzone West (HBB/Hoorne Vastgoed)
Architect: Mecanoo
Gemeente: Gemeente Haarlem
Co-creatie & stadmaken: Urban Sync en Floor Ziegler & co

 

Facts & figures

  • icoon_binnenstedelijke_ontwikkeling

    Gebiedsontwikkeling met >2000 woningen

  • icoon_gesprek_in_overleg

    Co-creatie en stadmaken

  • icoon_opmerkelijk

    Verschillende deelgebieden