Door: Evy de Kort
Leestijd 3 minuten

De 3-30-300 regel 

Bij Urban Sync geloven we dat gezondheid altijd voorop moet staan in het proces van ruimtelijke inrichting. Binnen Sync City ontwikkelen wij gezondheidsindicatoren die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Dit zijn meetbare parameters die het mogelijk maken om op basis van data gezondheid in kaart te brengen en inzichten te bieden in de maatregelen die een positief effect hebben op de gezondheid van inwoners. Hiermee streven wij naar het creëren van gezonde leefomgevingen waarin mensen gezond en gelukkig leven.

In onze webinar “Hoe bouw je een gezonde wijk: Webinar over de 3-30-300 regel” geeft professor Cecil Konijnendijk een introductie over de 3-30-300 regel en vertellen collega’s Per Prins en Evy de Kort hoe wij deze regel toepassen in Tygron. 

In onze whitepaper leest u alles over over de 3-30-300 regel en de toepassing hiervan. Klik hier om de whitepaper te downloaden.

De waarde van groen

We staan in ons dagelijks leven steeds minder in direct contact met de natuur en de daarmee verbonden ecosysteemdiensten. En dat contact is juist van essentieel belang om gezondheidsvoordelen en veerkracht tegen de gevolgen van klimaatverandering te bevorderen. De aanwezigheid van bomen, bossen en ander groen draagt bij aan een rijke biodiversiteit, bevordert ontmoetingen tussen buurtbewoners en zorgt voor klimaatverbeteringen. Deze klimaatverbetering zijn bijvoorbeeld een lagere kans op overstromingen, vermindering van luchtvervuiling en het creëren van koele plekken.

Groen is niet voor iedereen in gelijke mate toegankelijk. Inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben over het algemeen minder toegang tot groen in vergelijking met andere bevolkingsgroepen. Om een rechtvaardige toegang tot groenvoorzieningen en bijbehorende gezondheidsvoordelen te vergroten, is daarom de 3-30-300-regel ontwikkeld.

De 3-30-300 regel 

De 3-30-300 regel is ontwikkeld door professor Cecil Konijnendijk, directeur van het Nature Based Solutions Institute en Opleidingshoofd aan de University of British Columbia. De vuistregel verwijst naar een toekomstsituatie waarin iedereen vanuit huis, school of werk minimaal 3 bomen moet kunnen zien, de buurt minimaal 30% bladerdek moet hebben, en er een groene ruimte van minimaal 1 hectare binnen 300 meter van huis moet zijn. Het toepassen van de 3-30-300-regel biedt zo richtlijnen voor het verbeteren van het stedelijk groen, wat leidt tot bevordering van de gezondheid en veerkracht van alle inwoners van een stad.  

Hierbij is het wel van belang dat de volledige 3-30-300 regel wordt toegepast. Een onderzoek van Nieuwenhuijsen et al. (2022) toont namelijk aan dat als een gebied voldoet aan alle drie factoren, er in vergelijking met een gebied met maar 1 à 2 factoren, de grootste gezondheidswinst is. 

De rol van Sync City 

Sync City, een initiatief van Urban Sync, specialiseert zich in het toetsen van ruimtelijke ingrepen en het effect hiervan op onze gezondheid. De basis hiervoor ligt bij de 3D-GIS-tool Tygron. De toetsing bestaat uit twee methoden: een nulmeting waarin de status quo van een gebied in kaart wordt gebracht en een simulatie waarin verschillende potentiële ruimtelijke ingrepen worden getoetst.  

Op basis van data hebben wij de 3-30-300-regel in Tygron geïmplementeerd. Hiermee is het mogelijk om te kijken of een dorp, stad of gemeente voldoet aan de 3-30-300 regel en welke gebieden hier niet aan voldoen. Zo geeft het inzicht in het percentage woningen dat zicht heeft op drie bomen, het percentage van de wijk dat bestaat uit bladerdek en het percentage woningen dat een groenvoorziening van minimaal één hectare in de buurt heeft. Hierna is het mogelijk verschillende interventies in te passen die aan de hand van een 3D-simulatie inzicht geven in de mate waarin deze interventies de score van een buurt of gebied met betrekking tot de 3-30-300 regel beïnvloeden. Deze resultaten geven inzicht in de effectiviteit van een interventie om onze gezondheid op een positieve manier te beïnvloeden.  

Het gebruik van onze ruimtelijke analyse tool maakt het mogelijk om ruimtelijke ingrepen voorafgaand aan de implementatie te toetsen op de potentiële effecten. Het biedt hiermee een handelingsperspectief voor het creëren van een gezonde en leefbare leefomgeving. Wij bieden deskundig advies aan gemeenten en projectontwikkelaars over hoe zij de 3-30-300 regel kunnen integreren in hun toekomstige projecten. We helpen bij het identificeren van geschikte locaties voor groenvoorzieningen, het ontwerpen van groene infrastructuren en het bevorderen van een gezonde leefomgeving.

Door samen te kijken naar de mogelijkheden in uw regio kunnen we een gezonde toekomst realiseren. Wilt u meer weten over de situatie in uw omgeving of het gebruik van onze tool? Neem contact met ons op via per@urbansync.nl. 

Benieuwd naar onze webinar? Kijk het hieronder terug.