Leestijd 3 minuten

Cartesiusdriehoek

een wijk om te genieten, waar je gezond ouder kan worden

Met het plan voor de nieuwe Cartesiusdriehoek zetten we een nieuwe stap in de gebiedsontwikkeling van de 21ste eeuw. De basis is een duurzame en gezonde leefomgeving voor jong en oud om gelukkiger te leven en ouder te worden. Hierbij staat het dagelijks leven in de wijk centraal waarbij lessen geleerd over gezond en gelukkig heel oud worden elders in de wereld (de zogenaamde Blue Zones) worden gebruikt.

De Cartesiusdriehoek is een bedrijventerrein van circa 13 hectare in Utrecht dat ingeklemd ligt tussen 2 drukke spoortraces, station Zuilen en de Cartesiusweg. Dit gebied wordt omgevormd tot een nieuwe duurzame, gezonde woonwijk met circa 2.600 woningen en 25.000 m2 voorzieningen. Urban Sync werd door MRP Development en Ballast Nedam Development benaderd om een sterk concept neer te zetten voor de tender, uitgeschreven door NS Vastgoed en de gemeente Utrecht. Het uiteindelijke concept bouwt verder voort op de ambities van de NS en de Gemeente Utrecht met betrekking tot ‘healthy urban living’.

Hard- en software

Daar waar Mecanoo als architect de gebouwde leefomgeving tot leven bracht (de ‘hardware’) richtte Urban Sync zich op het scherper krijgen van de dagelijkse leefomgeving (de ‘software’) en het binden van Utrechtse stakeholders aan het project. Hierbij is gekozen om gebruik te maken van lessen geleerd over een gezonde leefomgeving in de Blue Zones in de wereld, waar mensen langer en gelukkiger leven. Deze lessen zijn gesynct en afgestemd op de potentie van de locatie en de kracht van Utrechtse partijen.

Het winnende concept van ons consortium is het realiseren van een gezonde wijk, geïnspireerd door wetenschappelijk onderzoek naar de Blue Zones van onder andere Michel Poulain en verwoord door Dan Buettner. Deze kennis over plekken in de wereld waar mensen gezond heel oud worden, gaan we nu toepassen in een stedelijke context, waarin een hechte community, ontmoeting, natuurlijke beweging, gezonde voeding en zingeving centraal staan. Deze uitgangspunten komen terug in alle elementen van het plan, zoals het ontwerp, de programmering, de gebiedsorganisatie en de omgevingsparticipatie.

Park en CAB gebouw

Het plan heeft een park dat alle bouwblokken verbindt en uitmondt in het CAB gebouw, een voormalige busremise. Van oudsher werd de Cartesiusdriehoek gebruikt als rangeerterrein en werkplaats van de NS. Het park en het monumentale CAB gebouw vormen samen de spil van de wijk, waar elkaar ontmoeten en activiteit belangrijke elementen zijn. Deze zone zal in de toekomst flexibel geprogrammeerd worden, gebaseerd op de behoefte van de wijk. Urban Sync heeft een voorzet voor de programmering gegeven, die nog verder afgestemd moet worden met onder meer bewoners en ondernemers. Onderdelen zijn het CAB LAB en de CAB-remise.

In het CAB LAB gaat het consortium in nauwe samenwerking met onder meer vier Nederlandse universiteiten, het RIVM, verzekeraar ONVZ en een keur aan potentiële gebruikers werken aan de uitwerking en adoptie van het concept. Een van de onderwerpen op de agenda is het positief beïnvloeden van gezond en gelukkig leven en het meten en monitoren daarvan. De CAB-remise, bij de entree van de wijk en NS-station Zuilen, geeft invulling aan de hoge ambities op het gebied van mobiliteit. Dit is de plek waar diverse soorten milieuvriendelijke vervoermiddelen klaarstaan voor de wijkbewoners. De Cartesiusdriehoek zal een van de meest OV- en fietsvriendelijke wijken van Nederland worden.

Waarmaken

Nu is de periode van het waarmaken van het concept aangebroken. Een wijk waar iedereen welkom is in een omgeving met een positieve impact op gezond en gelukkig wonen voor de bewoners die in een van de 2.500 woningen komen te wonen. Urban Sync is, in opdracht van MRP en Ballast Nedam, onder meer bezig met een meetsysteem en een team van wetenschappers op te tuigen zodat we kunnen meten, monitoren en bijsturen op gezond leven en genieten. We gaan er met het consortium, de bewoners, de buurt, ondernemers, NS en de gemeente iets moois van maken!