Leestijd 2 minuten

Gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk Zaanstad 

Zaanstad heeft behoefte aan een fors aantal extra woningen: Kogerveldwijk biedt plek om deze opgave binnenstedelijk op te lossen. Naast de 2.100 woningen die hier momenteel staan, worden er de komende 20 jaar nog eens 2.500 woningen bijgebouwd. Het verouderde industriegebied aan de Zaan wordt getransformeerd, het NS-station Kogerveld wordt herontwikkeld en de sportvelden anders ingericht.  

Kogerveldwijk wordt een levendige stadswijk, met bijpassende voorzieningen, een prettige, opgeknapte openbare ruimte en verbeterd openbaar vervoer. De hoofdlijnen zijn geschetst in de visie ‘Perspectief Kogerveldwijk 2040’.  

Urban Sync als kwartiermaker 

Goede projectontwikkeling heeft niet automatisch een aantrekkelijke, samenhangende wijk als resultaat. Urban Sync is door een aantal vastgoedeigenaren in het gebied, de gemeente en de metropoolregio Amsterdam ingeschakeld als kwartiermaker. In deze rol zijn wij het aanspreekpunt voor strategische, project overstijgende vraagstukken. Hierbij is een aantrekkelijke, gezonde wijk voor de eindgebruiker ons uitgangspunt. We werken samen aan ambities waarbij we (slimme) oplossingen organiseren en implementeren. Hierbij spreken we zowel de taal van de gemeente, woningcorporaties, bewoners als de ontwikkelaars.  

Gezamenlijke aanpak 

Als kwartiermaker, werken we om samen ambities helder en tastbaar te krijgen. Op basis daarvan zijn thema’s bepaald zoals: gebiedsmarketing en identiteit, wonen in Kogerveldwijk, economische en maatschappelijke functies, mobiliteit en openbare ruimte. Door middel van themasessies met stakeholders worden er stappen gezet binnen deze onderwerpen. Gezamenlijk worden de prioriteit van te behandelen vraagstukken en acties bepaald. 

Online samenwerken tijdens Corona 

Alle sessies die wij organiseren zijn momenteel digitaal. Het is een uitdaging om online bijeenkomsten zo interactief mogelijk te maken. Door gebruik te maken van online tools zoals Mentimeter en Mural zijn we in staat, ook digitaal, een interactieve sfeer te creëren en input op te halen.  

Spelregelkaart 

De gemeente ontwikkelt een spelregelkaart, een plattegrond van het gebied met daarop duidelijk aangegeven wat de voorwaarden vanuit de gemeente zijn voor verdere ontwikkeling. Deze spelregelkaart is een tussenstap, op weg naar een nieuw bestemmingsplan en het geeft houvast aan ontwikkelaars.  

Samen wordt gepuzzeld hoe het gewenste programma en de gezamenlijk geformuleerde ambities in te passen zijn binnen alle randvoorwaarden en hoe de weg daar naartoe te regelen is. Bijvoorbeeld een groene route die uitnodigt tot naar buiten gaan, waar diverse voorzieningen en activiteiten op een aantrekkelijke manier op aanhaken.  

Vervolg
Na de start medio 2020 gaat Urban Sync in 2021 verder met de gebiedsontwikkeling Kogerveldwijk samen met de gemeente en de eigenaren in het gebied.