Project Het Koningsbos
Conceptontwikkeling Urban Sync
Urban Sync teamleden
Leestijd 2 minuten

Het Koningsbos

Het Koningsbos ligt in Leeuwesteyn, een nieuwe, duurzame woonbuurt met een echt Utrechts en stedelijk karakter. In Leeuwesteyn is er aandacht voor gezonde groene verstedelijking en biodiversiteit, naast een hoogwaardig architectonische uitstraling. Kleinschaligheid, fijn wonen,ruimtelijkheid dichtbij de binnenstad van Utrecht, diversiteit, zingeving en ontspanning, beweging, gezondheid, verbinding en gemeenschap zijn de elementen die we samen brachten op een plek. Hier creëren we een stukje stad dat niet alleen mens, dier en natuur centraal stelt maar ook zingeving en ontspanning biedt, ontmoeten stimuleert en aanzet tot bewegen.

In dit stukje van Leeuwesteyn komt een explosie van biodiversiteit in de vorm van een microbos, omringd door een diversiteit aan woningen. Hier woont iedereen aan de bosrand. Hier herstelt de ecologische kwaliteit van het stedelijk leven zich omdat we een plek maken die echt voor de natuur is, niet alleen voor dit blok maar voor de hele buurt. Gelegen in de wijk Leeuwesteyn (koning der dieren!) maken wij geen Tiny Forest maar een bos.
Dit is Het Koningsbos.

Urban Sync heeft voor deze tender het concept voor groene gezondelijk verstedelijking, inclusief een berekening voor waterberging en een model in Tygron voor de hittestress. Daarnaast waren wij verantwoordelijk voor het indieningsdocument, zowel de eindredactie van de tekst als de vormgeving lag bij Urban Sync.

Ondanks het feit dat ons concept uitstekend is beoordeeld door de gemeente schoot het totale puntentotaal tekort voor de winst. Dat is enorm jammer want we hadden graag dit bos voor mens en dier willen toevoegen aan Leeuwesteyn.