Menu

Newideasfor

Real Estate

Space

Sustainability

Investments

Circular economy

Smart cities

Change

image: Hamilton-Baillie Associates

New ideas for space!

We kunnen en moeten veel slimmer met onze gebouwde omgeving omgaan.  Urban Sync streeft naar meer mooie plekken die meer energie opleveren dan ze verbruiken. Dierbare gebouwen en gebieden die zich aanpassen aan de leefwensen van vandaag én morgen.

Om dit te bereiken maken wij transformatie strategieën (concepten) voor gebouwen en gebieden en vervullen onze rol in het ontwikkelproces.

Dit doen wij door de stedelijke omgeving te synchroniseren met de Urban Sync waardenmix. Naast traditionele waarden sturen we altijd op een gezonde leefomgeving en gebruikersgeluk.

lees meer over Urban Sync

Elke plek is uniek en verdient een eigen verhaal, identiteit, proces, programma-mix, fysieke verschijning en mooie toekomst.

Om dit te bereiken stuurt Urban Sync met de SYNC-waardenmix.

2 traditionele waarden:
* Sociaal maatschappelijke rendement voor de bewoners / omliggende wijken / gemeente
* Yield: gezond financieel rendement voor de eigenaren / ondernemers / investeerders

En 2 toekomstwaarden die we, gevraagd en ongevraagd, altijd meenemen:
* Natuurwaarden: een gezonde leefomgeving voor mens en dier en beperken negatieve footprint op onze aarde
* Collectief gebruiksgeluk voor mensen die er wonen en werken (de ‘optelsom van individueel welbevinden’ ook in de directe omgeving)

Ruimtelijke ontwikkeling gaat vaak samen met een multidisciplinaire spraakverwarring door een groot aantal betrokkenen en belangen. Wij zorgen er voor, met onze kennis en ervaring, dat betrokkenen elkaar verstaan.

↑ terug naar introductie

Vastgoedvernieuwers

Urban Sync bestaat uit een uit een team van gedreven vastgoedprofessionals in verschillende disciplines. Vanaf het eerste initiatief kijken we met onze uiteenlopende blik naar dezelfde opgave.
Dit samenspel, ons plezier in het werk en ons uitgebreide netwerk resulteert in creatieve, haalbare en toekomstgerichte oplossingen.

The Playground

‘Play is the highest form of research’ (Albert Einstein).
We spelen, ontdekken, onderzoeken en creëren! Zie onze playground met een actuele selectie van wat ons bezig houdt.

Urban Sync succesvol met Op Dreef

Op Dreef wint tender studentenhuisvesting in Utrecht

Op 31 mei mocht de wereld het ook weten: Op Dreef is als beste beoordeeld door de gemeente Utrecht in de tender NPD strook kavel 2 in Overvecht! Urban Sync heeft in een team bestaande uit Van Wijnen, IC Netherlands, Team V, fUSE, Viac en Deerns  een gebouw ontwikkeld dat een duurzame verbinding aangaat met zijn omgeving zowel in ecologisch als in sociaal opzicht. Wij zijn ontzettend trots op het resultaat!

Lees verder