Menu

Newideasfor

Real Estate

Space

Sustainability

Investments

Circular economy

Smart cities

Change

image: Hamilton-Baillie Associates

Samen werken aan waardevolle ruimte

Door alle spelers en belangen samen te brengen en de regie te nemen, ontwikkelen we gebouwen en gebieden met waarde voor de toekomst.

We kunnen en moeten veel slimmer met onze gebouwde omgeving omgaan. Slimme plekken die meer energie opleveren dan ze verbruiken. Circulaire gebouwen waarvan de grondstoffen in de verre toekomst hergebruikt kunnen worden. Gebouwen en gebieden die zich aanpassen aan de leefwensen van vandaag én morgen. New ideas for space!

lees meer over Urban Sync

Onze kernwaarden:

  • Het toevoegen van ruimtelijke en sociale kwaliteit
  • Geen afbreuk doen aan de aarde
  • Een solide financiële business case

Essentieel in onze werkwijze is dat we vanaf de start alle stakeholders aan tafel brengen: overheden, eigenaren, buurt, bewoners, financiers en bouwers. Samen werken we naar het gemeenschappelijk doel: steden met toekomst.

De manier waarop we het doen is door het verbinden van kennis, kunde, wensen en financiering waardoor slimme en innovatieve gebouw- en gebiedsontwikkelingen wél mogelijk worden.

↑ terug naar introductie

Vastgoedvernieuwers

Urban Sync bestaat uit een architect, planoloog, jurist en ontwikkelaar. Vanaf het eerste initiatief kijken we met onze uiteenlopende blik naar dezelfde opgave.
Dit samenspel, ons plezier in het werk en ons uitgebreide netwerk resulteert in creatieve, haalbare en toekomstgerichte oplossingen.

The Playground

‘Play is the highest form of research’ (Albert Einstein).
We spelen, ontdekken, onderzoeken en creëren! Zie onze playground met een actuele selectie van wat ons bezig houdt.

Ruimte voor de stad

Het aantal inwoners van Den Haag blijft groeien en tegelijkertijd wil Den Haag een aantrekkelijke stad blijven voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Daarom moeten er strategische keuzes worden gemaakt op het gebied van verdichting, vergroening,en verduurzaming . In het kader van de Agenda ruimte voor de stad deed Urban Sync met fUSE en SEC een onderzoek en ontwikkelde verschillende concepten. DenHaagFM deed hiervan verslag

Lees verder